O Hufcu ZHP Gdańsk-Śródmieście

Hufiec ZHP Gdańsk – Śródmieście jest jednostką terenową Chorągwi Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Swoim działaniem obejmuje teren gdańskich dzielnic: Chełm, Jasień, Kokoszki, Olszynka, Orunia – Św. Wojciech – Lipce, Rudniki, Siedlce, Suchanino, Śródmieście, Ujeścisko – Łostowice, Wzgórze Mickiewicza i Orunia Górna – Gdańsk Południe; oraz gminy: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie.

Hufiec zrzesza ponad tysiąc zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów zrzeszonych w ok. 50 gromadach, drużynach, kręgach i klubach.

W swoich działaniach kieruje misją ZHP, którą jest wychowanie młodego człowieka – wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru przez stawianie mu wyzwań. Misję tę drużyny realizują podczas całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą, dostosowując program do wieku, potrzeb oraz zainteresowań podopiecznych.

Kadrę hufca stanowi ponad 100 instruktorów i wychowawców – wolontariuszy. Są to przede wszystkim studenci i uczniowie szkół średnich, ale także nauczyciele oraz pracownicy różnych firm i instytucji. Wszyscy posiadają niezbędne przeszkolenie do pracy z dziećmi i młodzieżą, na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności podczas kursów wewnątrz organizacji i na szkoleniach zewnętrznych.

Hufiec Gdańsk – Śródmieście, jako jedna z większych organizacji młodzieżowych działających na terenie Gdańska czynnie uczestniczy w życiu społecznym. Przy realizacji swoich działań, hufiec współpracuje z władzami samorządowymi i innymi organizacjami pozarządowymi. Aktywnie włącza się również w działania lokalnych społeczności.

Historia Hufca ZHP Gdańsk – Śródmieście ściśle łączy się z historią całego ruchu harcerskiego w mieście Gdańsku. W roku 1928 powstaje Hufiec Harcerzy i w 1931 Hufiec Harcerek – pierwszy z inicjatywy hm. Michała Urbanka, drugi hm. Marii Ostrowskiej. W dniu 15.12.1946 r. – zostaje powołany Hufiec Harcerzy Gdańsk-Śródmieście zrzeszający drużyny męskie rozkazem Komendanta Chorągwi. Tę datę przyjmuje się jako oficjalną datę powstania Hufca Gdańsk-Śródmieście.

Tu możesz dowiedzieć się więcej o historii Hufca.