1% podatku

Jak przekazać 1% podatku?

Jeżeli rozliczasz PIT-37 lub PIT-38, to już 15 lutego na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ dostępne będzie Twoje zeznanie podatkowe za 2020 rok przygotowane przez Urząd Skarbowy. Koniecznie sprawdź, czy Twój 1% zostanie przekazany na ten cel, który chcesz. Nie wiesz jak? Poniżej prosta instrukcja. Jeżeli chcesz przekazać 1% na nasze środowiska, to w razie jakichkolwiek wątpliwości od 15 lutego Skarbnik Hufca służy pomocą!

UWAGA! ZOSTAŁY ZMIENIONE ZASADY ROZLICZANIA PIT-37 ORAZ PIT-38!!!

W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) w polu Numer KRS wpisujemy numer Chorągwi Gdańskiej ZHP (0000273799), a w polu Cel szczegółowy wpisujemy kod wybranej jednostki, na przykład 01/00 jest kodem Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście.

Ponieważ jednostką uprawnioną do otrzymywania 1% podatku jest Chorągiew Gdańska, czyli jednostka organizacyjna obejmująca zasięgiem w przybliżeniu województwo pomorskie, podanie kodu konkretnej jednostki jest bardzo istotne – przy jego braku chorągiew nie będzie w stanie przypisać przekazanej kwoty do drużyny czy nawet hufca i pieniądze te zasilą konto chorągwi jako całości.

01/00 Hufiec Gdańsk-Śródmieście
01/01 Szczep „Knieja”
01/02 Szczep „Jasień”
01/03 Szczep „Bór”
01/04 Szczep „Burza”
01/08 Harcerska Grupa Ratownicza „ALFA”
01/22 95 GGZ „Bystre Niedźwiadki”
01/28 Szczep „Szturwał”
01/35 17 ODH im. Arenda Dickmanna
01/46 65 GDH „Pszczółki” im. Alfa Liczmańskiego 
01/51 77 GDH „Wataha” im. Aleksandra Kamińskiego
01/62 Krąg Instruktorski „Mesa”
01/77 Krąg Instruktorski „Baszta”
01/88 1 PGZ „Leśne Wilczki”
01/89 13 GDH im. Majora Mieczysława Słabego
01/93 77 WDSH im. Harcerskiego Batalionu Szturmowego „Zośka”
01/94 33 GDH „Ursa Major”
01/97 1 PDH
01/98 11 TDSH „Cegły”
01/101 33 WDH im. Batalionu Ochrony Sztabu “Baszta”