Informacje

Wizja Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście na 2027 rok W 2027 roku Hufiec ZHP Gdańsk-Śródmieście jest wiodącą organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży na obszarze swojego działania. Współpraca z sojusznikami przekłada się na […]

JAK PRZEKAZAĆ NAM 1,5 % PODATKU? KRS 0000273799 HUFIEC GDANSK-ŚRÓDMIEŚCIE ZHP Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego […]