Informacje

Wizja Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście na 2025 rok W 2025 roku Hufiec ZHP Gdańsk – Śródmieście jest wspólnotą zuchów, harcerzy i instruktorów Hufca. Działa na podstawie wartości określonych w Statucie ZHP. […]

JAK PRZEKAZAĆ NAM 1,5 % PODATKU? KRS 0000273799 HUFIEC GDANSK-ŚRÓDMIEŚCIE ZHP Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego […]