Strategia rozwoju Hufca

Wizja Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście na 2027 rok

W 2027 roku Hufiec ZHP Gdańsk-Śródmieście jest wiodącą organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży na obszarze swojego działania. Współpraca z sojusznikami przekłada się na dobre warunki do prowadzenia jednostek we wspierającym środowisku. 

Instruktorki, instruktorzy oraz kadra hufca tworzą wspólnotę działającą w oparciu o jasno określone wartości. Aktywnie działają w hufcowych zespołach, podejmując się również wyzwań na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Dzięki sprawności w działaniu jesteśmy skuteczni wychowawczo i odpowiedzialni społecznie. Patrzymy szerzej na wyzwania otaczającego nas świata. Nasze działania charakteryzują się wysoką jakością i świadomością celu. Konsekwentnie dążymy do realizacji Misji ZHP. 

Zjazd Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście, dnia 25 listopada 2023 roku

Cele strategiczne hufca na lata 2023-2027

MY, INSTRUKTORKI I INSTRUKTORZY
 1. Aktywnie działamy w zespołach instruktorskich zróżnicowanych pod względem wieku, doświadczenia, płci i środowiska działania. 
 2. Dbamy o wspólnotę instruktorską, uczestniczymy w życiu hufca. 
 3. Jesteśmy przeszkoleni do funkcji, które pełnimy. Wiemy, jakie są nasze zakresy obowiązków. 
 4. Dzielimy się swoją wiedzą, zarówno harcerską, jak i specjalistyczną. 
 5. Angażujemy się w wydarzenia na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. 
 6. Czujemy się gospodarzami 26. Światowego Jamboree Skautowego w Gdańsku w 2027 roku. 
 7. Dbamy o swój dobrostan psychiczny i otwarcie komunikujemy swoje potrzeby. 
 8. Jesteśmy współodpowiedzialni za utrzymanie sprzętu oraz pomieszczeń hufca w dobrym stanie.
DZIAŁAMY W HUFCU, KTÓRY
 1. Wspiera podstawowe jednostki organizacyjne w zakresie wsparcia metodycznego i programowego. 
 2. Wzmacnia samodzielność podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie stosowania Systemu Instrumentów Metodycznych i pracy systemem małych grup. 
 3. Wspiera kadrę hufca i wędrowników w zakresie poszukiwania pól służby wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
 4. Oferuje różnorodne formy podnoszenia kompetencji i wymiany doświadczeń dostosowane do potrzeb instruktorów. Wspiera rozwój kadry także finansowo, dofinansowując udział w kursach i szkoleniach.  
 5. Na wniosek szefa zespołu przydziela środki finansowe na dany rok. 
 6. Prowadzi zaplanowaną, regularną i konsekwentną komunikację zewnętrzną oraz wewnętrzną. 
 7. Prowadzi jasną i transparentną politykę finansową oraz dba o wychowanie ekonomiczne jego członków. 
 8. Skutecznie i mądrze gospodaruje posiadanym przez siebie majątkiem. 
 9. Określa jasne zasady korzystania ze sprzętu oraz pomieszczeń hufca. 
 10. Wspiera w prawidłowym przygotowaniu i rozliczaniu przedsięwzięć od strony formalnej, finansowej i organizacyjnej. 
 11. Zapewnia atrakcyjny, stale rozwijany i ewaluowany program odpowiadający na potrzeby członków hufca. 
 12. Konsultuje podejmowanie ważnych decyzji z liderami szczepów i podstawowych jednostek samodzielnych. 
PATRZYMY SZERZEJ
 1. Drużyny w hufcu swoimi działaniami promują aktywność na świeżym powietrzu i w otoczeniu natury.
 2. Jesteśmy świadomi środowiskowo, a w podejmowanych działaniach kierujemy się wytycznymi Polityki Środowiskowej ZHP, aby możliwie ograniczyć ich negatywny wpływ na środowisko naturalne.
 3. Hufiec zapewnia wsparcie szczepom oraz tworzy warunki do powstawania nowych. 
 4. Hufiec pozyskuje nowych sojuszników i utrzymuje dobre relacje z obecnymi sojusznikami, w tym z władzami samorządowymi miast, gmin i dzielnic.
 5. Hufiec efektywnie i regularnie pracuje z wyróżnieniami dla kadry hufca. 
 6. Szefowie zespołów hufcowych kształcą swoich następców.   
 7. Rajd Śladami Przeszłości Gdańska jest flagową imprezą programową hufca  
  o zasięgu ogólnopolskim. Ma spójną markę, a jego komenda kształci swoich następców.  
 8. Podejmujemy współpracę z innymi hufcami chorągwi. 
 9. Dane o jednostkach, ich członkach oraz o instruktorach hufca są na bieżąco aktualizowane w systemie ewidencyjnym Tipi przez uprawnionych członków hufca. 
 10. Strategia hufca jest corocznie podsumowywana.

Patrz szeroko. I nawet kiedy wydaje ci się, że patrzysz szeroko – ciągle patrz jeszcze szerzej.

Robert Baden-Powell