Baza wiedzy

Biurowe

Aby otrzymać potrzebne pismo, należy zgłosić się z prośbą o wystawienie stosownego dokumentu do szefowej biura (adres mailowy: biuro@gdansk.zhp.pl). Pisma wystawiane są podczas godzin pracy biura, które znajdziesz w zakładce kontakt.

Zaświadczenie o wolontariacie przysługuje wszystkim, którzy świadczą pracę wolontariacką na rzecz ZHP. Zazwyczaj są to drużynowi i przyboczni, instruktorzy oraz wędrownicy pełniący czynną służbę, ale nie wyklucza się wystawiania zaświadczeń innym funkcyjnym (oczywiście zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym). Aby otrzymać zaświadczenie, należy przesłać na adres biura hufca odpowiedni wniosek z określeniem częstotliwości pełnienia służby (np. przygotowanie oraz przeprowadzenie zbiórek dla zuchów dwa razy w tygodniu przez okres 3 miesięcy; udział w służbie w liczbie x godzin itp.). Zaświadczenie jest gotowe do odbioru po otrzymaniu takiej informacji z biura hufca.

KRK to skrót literowy od Krajowego Rejestru Karnego.

Istnieje możliwość wyrobienia zaświadczenia o niekaralności, które pozyskuje się właśnie z Krajowego Rejestru Karnego. W tym celu należy udać się do sądu okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34. Standardowa opłata za wydanie dokumentu to 30-40 zł. Bezpłatne wydanie dokumentu przysługuje wszystkim osobom, które świadczą pracę wolontariacką na rzecz innych. Aby pominąć opłatę za wydanie zaświadczenia o niekaralności należy przedstawić potwierdzenie o przynależności do ZHP, które z kolei wydaje biuro hufca na podstawie wypełnionego i przesłanego na adres biura wniosku.

Oświadczenia COVID powinny być przechowywane przez okres 3 lat. Wynika to z tego, że tyle wynosi czas przedawnienia ewentualnych roszczeń kierowanych przez rodziców do drużynowych. Aby ułatwić archiwizację oświadczeń, przechowujemy je w formie skanów na sharepoint hufca. W tym celu wejdź w folder „biuro”, następnie w „COVID-19”, a potem utwórz w tym  miejscu folder swojej jednostki. Tam załaduj skany oświadczeń i …gotowe! Pamiętaj, aby oryginały oświadczeń zniszczyć w sposób nienaruszający RODO.

Finansowe

Na początku chęć prowadzenia zbiórki publicznej należy zgłosić komendzie hufca (w tym wypadku phm. Angelice Kalbarczyk) na 30 dni przed planowaną zbiórką. Pamiętaj, że już wtedy musisz posiadać pisemną zgodę na prowadzenie zbiórki od organu zarządzającego miejscem, w którym chcesz przeprowadzić akcję. Następnie, na 21 dni przed planowaną zbiórką hufiec zgłasza zbiórkę publiczną do chorągwi. Natomiast rozliczenie zbiórki odbywa się odpowiednio na 14 i 45 dni po jej zakończeniu.

Dokładne informacje i wszelkie procedury znajdziesz w poradniku znajdującym się pod linkiem: https://cutt.ly/UfkcseH

Fakturę należy dostarczyć do skarbnika hufca podczas jednego z dyżurów lub po wcześniejszym uzgodnieniu innej formy. Faktura powinna być opisana według określonych zasad (do znalezienia pod linkiem: https://tinyurl.com/5yzrk6db). Należy upewnić się, czy dane nabywcy zapisane na fakturze są poprawne.

Aby pokryć fakturę z 1% należy:

  • opisać fakturę w sposób tożsamy z codziennym,
  • przykleić karteczkę z formułką dot. 1% (można ją znaleźć na półce skarbnika lub samodzielnie wydrukować za pośrednictwem strony: https://tinyurl.com/naklejka-1procent):
    • uzupełnić kwotę liczbowo i słownie,
    • podać zakres prowadzonej działalności (słownie) oraz uzupełnić opis odpowiednim punktem artykułu (zakresy wraz z przykładowymi produktami znajdują się pod linkiem: https://tinyurl.com/zakres-1procent)

Przykład: rozliczenie zakupu chust i sprawności

HALiZ

Pobierz szablon pliku, a następnie uzupełnij go NIE ZMIENIAJĄC FORMATOWANIA W PLIKU (czcionki, formatowania tabelek, kolorów, etc.). Pliki wyślij na maila komendant@gdansk.zhp.pl. W polu „do wiadomości” załącz maila anna.bak@zhp.net.pl.

Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 7 dni.

HSO Olpuch

Strona bazy – https://olpuch.gdansk.zhp.pl/

Komendantka: phm. Angelika Kalbarczyk
tel. 508-312-383
e-mail: olpuch@gdansk.zhp.pl

Inne

W tym celu należy wejść na stronę http://aktywacja.zhp.net.pl/ i postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją. W razie problemów należy skontaktować się z hufcowym administratorem strony (kont mailowy: karol.grodzicki@zhp.net.pl).

HBO Olpuch:

https://www.olpuch.gdansk.zhp.pl/

RŚPG:

Strona główna

Jeśli jesteś drużynowym i chcesz edytować stronę swojej drużyny zarejestruj się na stronie https://gdansk.zhp.pl/wp-admin/ wykorzystując swojego maila w domenie zhp.net.pl. Następnie napisz maila na mikolaj.badocha@zhp.net.pl w którym zawrzesz swoją wybraną nazwę użytkownika oraz do edycji której drużyny chciałbyś dostać uprawnienia.

Organizacyjne

Rezerwacji należy dokonać przez odpowiednią zakładkę dziale E-biuro

W zakładce e-biuro znajduje się formularz, który trzeba wypełnić, a następnie powiadomić o tym fakcie Komendanta Hufca.

Wydarzenie, które nie zostało ujęte w planie pracy jednostki należy zgłosić komendzie hufca, wysyłając meldunek na maila program@gdansk.zhp.pl na minimum 14 dni przed planowaną datą eventu.

Należy pamiętać, że ze względu na epidemię wszystkie zbiórki podlegają zgłoszeniu. Ankietę zgłoszeniową można znaleźć w zakładce e-biuro.

Meldunek powinien być zwięzły, krótki i konkretny. Powinien być opatrzony datą (prawy górny róg dokumentu), zawierać dane nadawcy (lewy górny róg) i podpis (pod treścią dokumentu). Może być on stworzony w treści maila lub powstać jako osobny dokument przesłany w załączniku.

Gdańsk, data

Dawid Maniala

Drużynowy 29 GDH „Białe Plony”

Hufiec Gdańsk – Śródmieście

Melduję, że (kiedy) 31 lutego (gdzie) w SP nr 21 odbędzie się nocka (kto) 29 Gdańskiej Drużyny Harcerskiej „Białe Plony” z okazji Dnia Więzi Harcerskiej. Odpowiedzialnym za wydarzenie jest przyboczny drużyny, druh Patryk Domirzelski, nr tel.: 555-444-333.

Czuwaj!

pwd. Dawid Maniala

Polisa nr 1036367362

Ubezpieczyciel: PZU SA

Ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Dokumenty do pobrania:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW
Zgłoszenie wypadku PZU
Zasady likwidacji szkody

KRK to skrót literowy od Krajowego Rejestru Karnego.

Istnieje możliwość wyrobienia zaświadczenia o niekaralności, które pozyskuje się właśnie z Krajowego Rejestru Karnego. W tym celu należy udać się do sądu okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34. Standardowa opłata za wydanie dokumentu to 30-40 zł. Bezpłatne wydanie dokumentu przysługuje wszystkim osobom, które świadczą pracę wolontariacką na rzecz innych. Aby pominąć opłatę za wydanie zaświadczenia o niekaralności należy przedstawić potwierdzenie o przynależności do ZHP, które z kolei wydaje biuro hufca na podstawie wypełnionego i przesłanego na adres biura wniosku.

Po pierwsze, twój podopieczny powinien odbyć spotkanie z KSI, na którym Komisja pozytywnie zaopiniuje zamknięcie próby na stopień przewodnika. Ten fakt powinien zostać ujęty w rozkazie komendanta hufca przed złożeniem Zobowiązania.

Po drugie, musisz powiadomić komendanta hufca o tym, że organizujesz Zobowiązanie Instruktorskie. Pamiętaj, że zgodnie z instrukcją, to komendant przyjmuje Zobowiązanie. Przy czym oczywiście może wyrazić zgodę, aby w jego imieniu zrobił to ktoś inny, np. opiekun próby.

Byłoby dobrze, gdybyś na Zobowiązaniu miał ze sobą gotową książeczkę instruktorską dla swojego podopiecznego. W tym celu musisz odpowiednio wcześniej dostarczyć zdjęcie legitymacyjne podopiecznego do biura hufca. Niezbędne będą też informacje takie jak: imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, data złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego, numer ewidencyjny, numer i data rozkazu przyznającego stopień instruktorski. Weź pod uwagę, że przygotowanie książeczki przez biuro to nie wszystko – potrzebne są jeszcze podpisy komendanta i skarbnika w odpowiednich miejscach. Zaplanuj na to odpowiednio dużo czasu.

Po trzecie, po złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego przez twojego podopiecznego musisz wysłać na maila biura meldunek. Zawrzyj w nim informacje kto, kiedy i gdzie przyjął Zobowiązanie. Dopiero po opublikowaniu rozkazu zawierającego te dane twój podopieczny będzie mógł szczycić się pełnoprawnie posiadanym stopniem przewodnika.

Rozkazy znajdują się na SharePoint Hufca. Zostały tam przeniesione ze względu na przepisy RODO. Możesz się do nich dostać za pomocą widżetu na stronie głównej, który znajduje się bezpośrednio pod sliderem ze zdjęciami.

Tipi

Wypełnij ten formularz https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzRJcKKPZU5ZBqZo628H7SZ5UNlkxSVhHUk1PQUFERklCRFJFTVgxREtZSi4u Pamiętaj o podaniu nazwy rozkazu (wystawionego przez drużynowego nowej jednostki) w przeciwnym wypadku zostanie utworzony nowy rozkaz o nazwie „przeniesienie”

Sprawdź czy masz aktywne konto w Tipi? Jeśli nie to wyślij mail na który chcesz dostać link do stworzenia konta na tipi@gdansk.zhp.pl

Sprawdź najpierw, czy któryś z poniższych elementów nie masz spełnionych. Jeżeli wszystko masz to napisz maila na tipi@gdansk.zhp.pl.

• Czy był już wydany rozkaz? Żeby nadać funkcję i przydzielić cię jako do jednostki potrzebny jest rozkaz. Po wydaniu rozkazu jest on uzupełniany w Tipi, jak najszybciej się da.

• Czy masz aktywne konto w tipi? Jeżeli nigdy nie miałeś aktywnego konta, twój link aktywacyjny wygasł wymagana nest najpierw aktywacja konta. Wyślij maila do utworzenia konta na tipi@biuro-hufca

• Czy mail do twojego konta w tipi to mail zhp? By móc być dostęp do twojej jednostki jako drużynowy twój mail do logowania musi być mailem zhp. Musisz utworzyć mail zhp (http://aktywacja.zhp.net.pl/) i zmienić go w swoim koncie

Sprawdź czy w polu rodzica jest wpisany inny mail niż ten podany do logowania dla konta dziecka. Jeżeli są takie same należy je zmienić.

Dalej szukasz odpowiedzi?

Napisz do nas!