Baza wiedzy

Biurowe

Aby otrzymać potrzebne pismo, należy zgłosić się do szefowej biura na maila biuro@gdansk.zhp.pl, z prośbą o wystawienie stosownego pisma. Wystawiane są one podczas godzin pracy, które znajdziesz w zakładce kontakt.

Zaświadczenie o wolontariacie przysługuje wszystkim, którzy świadczą pracę wolontariacką na rzecz ZHP. Zazwyczaj są to drużynowi i przyboczni, instruktorzy oraz wędrownicy pełniący czynną służbę, ale nie wyklucza się wystawiania zaświadczeń innym funkcyjnym (oczywiście zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym). Aby otrzymać zaświadczenie, należy przesłać na adres biura hufca odpowiedni wniosek z określeniem częstotliwości pełnienia służby (np. przygotowanie oraz przeprowadzenie zbiórek dla zuchów dwa razy w tygodniu przez okres 3 miesięcy, udział w służbie w ilość XX godzin, itp.)

KRK to skrót literowy od Krajowego Rejestru Karnego.

Wyrobić można zaświadczenie o niekaralności, które pozyskuje się właśnie z Krajowego Rejestru Karnego. W tym celu należy udać się do sądu okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34. Standardowa opłata za wydanie dokumentu to 30-40 zł. Bezpłatne wydanie dokumentu przysługuje wszystkim osobom, które świadczą pracę wolontariacką na rzecz innych. Aby pominąć opłatę za wydanie zaświadczenia o niekaralności należy przedstawić potwierdzenie o przynależności do ZHP, które z kolei wydaje biuro hufca na podstawie wypełnionego i przesłanego na adres biura wniosku.

Oświadczenia COVID powinny być przechowywane przez okres 3 lat. Wynika to z tego, że tyle wynosi czas przedawnienia ewentualnych roszczeń kierowanych przez rodziców do drużynowych. Aby ułatwić archiwizację oświadczeń, przechowujemy je w formie skanów na sharepoint hufca. W tym celu wejdź w folder „biuro”, następnie w „COVID-19”, a potem utwórz w tym  miejscu folder swojej jednostki. Tam załaduj skany oświadczeń i gotowe! Pamiętaj, aby oryginały oświadczeń zniszczyć w sposób nienaruszający RODO.

Finansowe

Na początku, chęć prowadzenia zbiórki publicznej należy zgłosić komendzie hufca (w tym wypadku phm. Angelice Kalbarczyk) na 30 dni przed planowaną zbiórką. Pamiętaj, że już wtedy musisz posiadać pisemną zgodę na prowadzenie zbiórki od organu zarządzającego miejscem, w którym chcesz przeprowadzić akcję. Następnie, na 21 dni przed planowaną zbiórką hufiec zgłasza zbiórkę publiczną do chorągwi. Natomiast rozliczenie zbiórki odbywa się odpowiednio na 14 i 45 dni po jej zakończeniu.

Dokładne informacje i wszelkie procedury znajdziesz w poradniku znajdującym się pod linkiem: https://cutt.ly/UfkcseH

Fakturę należy dostarczyć do skarbnika hufca podczas jednego z dyżurów lub po wcześniejszym uzgodnieniu innej formy. Faktura powinna być opisana według określonych zasad (do znalezienia pod linkiem: https://tinyurl.com/5yzrk6db). Należy upewnić się, czy dane nabywcy zapisane na fakturze są poprawne.

Aby pokryć fakturę z 1% należy:

  • opisać fakturę,
  • przykleić karteczkę z formułką (można ją znaleźć na półce Skarbnika lub wydrukować samemu ze strony: https://tinyurl.com/naklejka-1procent):
    • uzupełnić kwotę liczbowo i słownie,
    • podać zakres prowadzonej działalności słownie oraz uzupełnić odpowiednim punktem artykułu (zakresy wraz z przykładowymi produktami znajdują się pod linkiem: https://tinyurl.com/zakres-1procent)

Przykład: rozliczenie zakupu chust i sprawności

HALiZ

Pobierz szablon pliku, a następnie uzupełnij go z podziałem na funkcje – każdy z plików powinien zawierać listę ludzi pełnionych tę samą funkcję. W nazwie pliku zamiast [pełniona funkcja] wpisz pełnioną funkcję na obozie (czyli oboźny, kwatermistrz, kadra programowa, wychowawca, itp.) Pliki wyślij na maila komendant@gdansk.zhp.pl z informacją do wiadomości na maila anna.bak@zhp.net.pl.

Na odpowiedź trzeba poczekać do 7 dni.

HSO Olpuch

Inne

W tym celu należy wejść na http://aktywacja.zhp.net.pl/ i postępować zgodnie z instrukcją. W razie problemów należy skontaktować się z hufcowym administratorem kont e-mail: karol.grodzicki@zhp.net.pl

HBO Olpuch:

https://www.olpuch.gdansk.zhp.pl/

RŚPG:

Strona główna

Organizacyjne

Rezerwacji dokonuje się u dh. Mikołaja Badochy
tel. 799 185 820
e-mail: mikolaj.badocha@zhp.net.pl

W zakładce e-biuro jest formularz, który trzeba wypełnić, a następnie powiadomić Komendanta Hufca o tym fakcie.

Wydarzenie, które nie zostało ujęte w planie pracy jednostki należy zgłosić komendzie hufca, wysyłając meldunek na maila program@gdansk.zhp.pl na minimum 14 dni przed planowaną datą wydarzenia.

Należy pamiętać, że ze względu na epidemię wszystkie zbiórki podlegają zgłoszeniu. Ankietę zgłoszeniową można znaleźć w zakładce e-biuro.

Meldunek powinien być zwięzły, krótki i konkretny. Powinien być opatrzony datą (prawy górny róg dokumentu), zawierać dane nadawcy (lewy górny róg) i podpis (pod treścią dokumentu). Może być on stworzony w treści maila lub powstać jako osobny dokument przesłany w załączniku.

Gdańsk, data

Dawid Maniala

Drużynowy 29 GDH „Białe Plony”

Hufiec Gdańsk – Śródmieście

Melduję, że (kiedy) 31 lutego (gdzie) w SP nr 21 odbędzie się nocka (kto) 29 Gdańskiej Drużyny Harcerskiej „Białe Plony” z okazji Dnia Więzi Harcerskiej. Odpowiedzialnym za wydarzenie jest przyboczny drużyny, druh Patryk Domirzelski, nr tel.: 555-444-333.

Czuwaj!

pwd. Dawid Maniala

Polisa nr 1036367362

Ubezpieczyciel: PZU SA

Ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Dokumenty do pobrania:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW
Zgłoszenie wypadku PZU
Zasady likwidacji szkody

KRK to skrót literowy od Krajowego Rejestru Karnego.

Wyrobić można zaświadczenie o niekaralności, które pozyskuje się właśnie z Krajowego Rejestru Karnego. W tym celu należy udać się do sądu okręgowego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 30/34. Standardowa opłata za wydanie dokumentu to 30-40 zł. Bezpłatne wydanie dokumentu przysługuje wszystkim osobom, które świadczą pracę wolontariacką na rzecz innych. Aby pominąć opłatę za wydanie zaświadczenia o niekaralności należy przedstawić potwierdzenie o przynależności do ZHP, które z kolei wydaje biuro hufca na podstawie wypełnionego i przesłanego na adres biura wniosku.

Po pierwsze, twój podopieczny powinien odbyć spotkanie z KSI, na którym Komisja pozytywnie zaopiniuje zamknięcie próby na stopień przewodnika. Ten fakt powinien zostać ujęty w rozkazie komendanta hufca przed złożeniem Zobowiązania.

Po drugie, musisz powiadomić komendanta hufca o tym, że organizujesz Zobowiązanie Instruktorskie. Pamiętaj, że zgodnie z instrukcją, to komendant przyjmuje Zobowiązanie. Przy czym oczywiście może wyrazić zgodę, aby w jego imieniu zrobił to ktoś inny, np. opiekun próby.

Byłoby dobrze, gdybyś na Zobowiązaniu miał ze sobą gotową książeczkę instruktorską dla swojego podopiecznego. W tym celu musisz odpowiednio wcześniej dostarczyć zdjęcie legitymacyjne podopiecznego do biura hufca. Niezbędne będą też informacje takie jak: imiona i nazwisko, data i miejsce urodzenia, data złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego, numer ewidencyjny, numer i data rozkazu przyznającego stopień pwd. Weź pod uwagę, że przygotowanie książeczki przez biuro to nie wszystko – potrzebne są jeszcze podpisy komendanta i skarbnika w odpowiednich miejscach. Zaplanuj na to odpowiednio dużo czasu.

Po trzecie, po złożeniu Zobowiązania Instruktorskiego przez twojego podopiecznego musisz wysłać na maila biura meldunek. Zawrzyj w nim informacje kto, kiedy i gdzie przyjął Zobowiązanie. Dopiero po opublikowaniu rozkazu zawierającego te dane twój podopieczny będzie mógł szczycić się pełnoprawnie posiadanym stopniem przewodnika.

Rozkazy znajdują się na SharePoint Hufca. Zostały tam przeniesione ze względu na przepisy RODO. Możesz się do nich dostać za pomocą widżetu na stronie głównej, który znajduje się bezpośrednio pod sliderem ze zdjęciami.

Tipi

Dalej szukasz odpowiedzi?

Napisz do nas!