Baza wiedzy

Biurowe

Aby otrzymać potrzebne pismo, należy zgłosić się do szefowej biura na maila biuro@gdansk.zhp.pl, z prośbą o wystawienie stosownego pisma. Wystawiane są one podczas godzin pracy, które znajdziesz w zakładce kontakt.

Finansowe

Fakturę należy dostarczyć do skarbnika hufca podczas jednego z dyżurów lub po wcześniejszym uzgodnieniu innej formy. Faktura powinna być opisana według określonych zasad (do znalezienia pod linkiem: https://tiny.pl/7dktc). Należy upewnić się, czy dane nabywcy zapisane na fakturze są poprawne.

HALiZ

Pobierz szablon pliku, a następnie uzupełnij go z podziałem na funkcje – w każdym osobnym pliku grupa ludzi z innymi funkcjami. W nazwie pliku zamiast [pełniona funkcja] wpisz pełnioną funkcję na obozie (czyli oboźny, kwatermistrz, kadra programowa, wychowawca, itp.) Pliki wyślij na maila komendant@gdansk.zhp.pl z informacją do wiadomości na maila anna.bak@zhp.net.pl.

Na odpowiedź trzeba poczekać do 7 dni.

Inne

W tym celu należy wejść na http://aktywacja.zhp.net.pl/ i postępować zgodnie z instrukcją. W razie problemów należy skontaktować się z hufcowym administratorem kont e-mail: karol.grodzicki@zhp.net.pl

Organizacyjne

Należy wypełnić ankietę, która znajduje się na podstronie E-biuro

W zakładce e-biuro jest formularz, który trzeba wypełnić, a następnie powiadomić Komendanta Hufca o tym fakcie.

Wydarzenie, które nie zostało ujęte w planie pracy jednostki należy zgłosić komendzie hufca, wysyłając meldunek na maila program@gdansk.zhp.pl na minimum 14 dni przed planowaną datą wydarzenia.

Należy pamiętać, że ze względu na epidemię wszystkie zbiórki podlegają zgłoszeniu. Ankietę zgłoszeniową można znaleźć w zakładce e-biuro.

Meldunek powinien być zwięzły, krótki i konkretny. Powinien być opatrzony datą (prawy górny róg dokumentu), zawierać dane nadawcy (lewy górny róg) i podpis (pod treścią dokumentu). Może być on stworzony w treści maila lub powstać jako osobny dokument przesłany w załączniku.

Gdańsk, data

Dawid Maniala

Drużynowy 29 GDH „Białe Plony”

Hufiec Gdańsk – Śródmieście

Melduję, że (kiedy) 31 lutego (gdzie) w SP nr 21 odbędzie się nocka (kto) 29 Gdańskiej Drużyny Harcerskiej „Białe Plony” z okazji Dnia Więzi Harcerskiej. Odpowiedzialnym za wydarzenie jest przyboczny drużyny, druh Patryk Domirzelski, nr tel.: 555-444-333.

Czuwaj!

pwd. Dawid Maniala

Polisa nr 1036367362

Ubezpieczyciel: PZU SA

Ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Dokumenty do pobrania:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW
Zgłoszenie wypadku PZU
Zasady likwidacji szkody

Dalej szukasz odpowiedzi?

Napisz do nas!