Komenda Hufca

img
phm. Mateusz Pogorzelski

Komendant Hufca

img
phm. Marcin Surdyn

Skarbnik Hufca

img
hm. Klaudia Klębowska

Członkini Komendy Hufca ds. Pracy z Kadrą

img
phm. Paweł Turowski

Zastępca Komendanta Hufca ds. Programu

img
phm. Aleksandra Maciejowska

Członkini Komendy Hufca ds. Kształcenia