Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska
Hufiec Gdańsk-Śródmieście
im. Alfa Liczmańskiego

80-823 Gdańsk, ul. Za Murami 2-10
e-mail: biuro@gdansk.zhp.pl
NIP: 583-296-90-85
REGON: 220377562
KRS: 0000273799

Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Gdańska
Hufiec Gdańsk-Śródmieście
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk
NIP: 583-296-90-85

img
Biuro Hufca
pwd. Julia Markowska

513-416-704

biuro@gdansk.zhp.pl

img
Komendant Hufca
phm. Mateusz Pogorzelski

513-926-837

komendant@gdansk.zhp.pl

Władze

Komendant Hufca
phm. Mateusz Pogorzelski
e-mail: komendant@gdansk.zhp.pl
tel: 513-926-837
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca
phm. Dominik Kowalke
e-mail: rewizyjna@gdansk.zhp.pl

Biuro Hufca

Biuro Hufca
pwd. Julia Markowska
e-mail: biuro@gdansk.zhp.pl
tel: 513-416-704
Poniedziałek w godz. 16:00-20:00
Skarbnik Hufca
pwd. Marcin Surdyn
e-mail: skarbnik@gdansk.zhp.pl

Organizacja

Administrator Tipi
dh. Marta Sieg
e-mail: tipi@gdansk.zhp.pl
Zespół Komunikacji i Promocji
phm. Angelika Kalbarczyk
pwd. Urszula Haber
e-mail: angelika.kalbarczyk@zhp.net.pl
e-mail: ula.haber@zhp.net.pl
Administrator Strony Hufca
phm. Mikołaj Badocha
e-mail: mikolaj.badocha@zhp.net.pl

Program

Z-ca Komendanta Hufca
ds. Programu

phm. Paweł Turowski
e-mail: program@gdansk.zhp.pl
Komendantka HBO Olpuch
phm. Angelika Kalbarczyk
e-mail: olpuch@gdansk.zhp.pl

Praca z kadrą

Zespół ds. wyróznień
phm. Marta Mielewczyk
e-mail: wyroznieniaHGS@grupy.zhp.net.pl
Namiestniczka Zuchowa
phm. Patrycja Firs
e-mail: zuchy@gdansk.zhp.pl
Namiestniczka Harcerska
phm. Joanna Różniak
e-mail: harcerze@gdansk.zhp.pl
Namiestniczka Wędrownicza
phm. Klaudia Klębowska
e-mail: klaudia.klebowska@zhp.net.pl

Kształcenie

Członkini Komendy Hufca
ds. Kształcenia

phm. Aleksandra Maciejowska
e-mail: ksztalcenie@gdansk.zhp.pl
Komisja Stopni Instruktorskich
hm. Natalia Mayer-Kaim
e-mail: ksi@gdansk.zhp.pl

Kontakt

Poniedziałek 16:00-20:00