Kontakt

Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Gdańska
Hufiec Gdańsk-Śródmieście
im. Alfa Liczmańskiego
80-823 Gdańsk, ul. Za Murami 2-10
e-mail: sekretariat@gdansk.zhp.pl
NIP: 583-296-90-85
REGON: 220377562
KRS: 0000273799
Dane do faktury:
ZHP Chorągiew Gdańska
Hufiec Gdańsk-Śródmieście
ul. Za Murami 2-10, 80-823 Gdańsk
NIP: 583-296-90-85
Bardzo proszę, aby opłaty za biwaki i inne imprezy drużyn trafiały na konto hufca z dopiskiem w tytule „dodatkowa składka członkowska zadaniowa” lub skrótem „DSCZ”.Takie składki powinny być wpłacane na odpowiednie subkonta środowisk, a w przypadku drużyn nie zrzeszonych w szczepach, na rachunek główny hufca.

49 1240 5400 1111 0010 6462 6238 (PEKAO) – Rachunek Główny Hufca

53 1240 5400 1111 0010 6636 0235 (PEKAO) – Składki Członkowskie

79 1240 5400 1111 0010 6636 0349 (PEKAO) – HAL Olpuch/RŚPG/HAZ

25 1240 5400 1111 0010 6765 2197 (PEKAO) – subkonto Szczepu Burza i Szczepu Szturwał

68 1240 5400 1111 0010 6765 2490 (PEKAO) – subkonto Szczepu Bór i Szczepu Jasień

11 1240 5400 1111 0010 6962 8048 (PEKAO) – subkonto Szczepu Knieja

Biuro Hufca
pwd. Angelika Kalbarczyk


e-mail: biuro@gdansk.zhp.pl
tel: 513-416-704
wtorek 8:00-16:00

Komendant Hufca
phm. Mateusz Okła
e-mail: komendant@gdansk.zhp.pl
tel: 513-926-837
Skarbnik Hufca
phm. Julia Stencel
e-mail: skarbnik@gdansk.zhp.pl
tel: 789-133-219

Dyżury:

13.01 14:00 – 20:00
17.01 15:00 – 20:00
20.01 10:30 – 18:30
27.01 10:30 – 18:30
z-ca Komendanta Hufca
ds. Programowych

phm. Juliusz Chudzikiewicz
e-mail: program@gdansk.zhp.pl
Członek Komendy Hufca
ds. Kształcenia

phm. Marcin Latuszek
e-mail: ksztalcenie@gdansk.zhp.pl
Członek Komendy Hufca
ds. Organizacyjnych

pwd. Mikołaj Badocha
e-mail: organizacja@gdansk.zhp.pl
Komisja Rewizyjna Hufca
pwd. Daniel Bąk
e-mail: rewizyjna@gdansk.zhp.pl
Komisja Stopni Instruktorskich
hm. Karolina Dębska
e-mail: ksi@gdansk.zhp.pl
Zespół Promocji i Informacji
pwd. Julia Hazuka
e-mail: promocja@gdansk.zhp.pl
Pełnomocnik Komendanta Hufca ds. Zagranicy
phm. Mateusz Janik
e-mail: zagranica@gdansk.zhp.pl
Pełnomocnik Komendanta Hufca ds. Ewidencji
pwd. Angelika Kalbarczyk
e-mail: ewidencja@gdansk.zhp.pl
Namiestnik Zuchowy
phm. Patrycja Firs
e-mail: zuchy@gdansk.zhp.pl
Namiestnik Harcerski
pwd. Monika Drozdowska
e-mail: harcerze@gdansk.zhp.pl
Namiestnik Starszoharcerski
pwd. Juliusz Chudzikiewicz
e-mail: juliusz.chudzikiewicz@zhp.net.pl
Namiestnik Wędrowniczy
pwd. Klaudia Klębowska
e-mail: klaudia.klebowska@zhp.net.pl
Komendant HBO Olpuch
phm. Grzegorz Święcicki
e-mail: olpuch@gdansk.zhp.pl
Administrator Strony Hufca
pwd. Mateusz Okła
e-mail: it@gdansk.zhp.pl
tel: 508-854-066
Administrator kont e-mail
phm. Karol Grodzicki
e-mail: karol.grodzicki@zhp.net.pl