E-biuro

Aby dokonać rezerwacji należy sprawdzić w linku powyżej czy pokój jest dostępny, a następnie wejść w widok swojego prywatnego kalendarza a następnie stworzyć nowe wydarzenie (guzik w lewym górnym rogu)

Jako miejsce wydarzenia należy wybrać GdańskŚródmieście – 501 wyszukując go w oknie pokoju

lub znajdując na liście pokoi w ZHP

Ważne, aby pokój pojawił się wraz z ikonką

Końcowo należy nadać odpowiedni tytuł oraz datę, a następnie kliknąć zapisz.

Uwaga!
Korzystanie z sali na Ogarnej jest płatne 5pln/h lub 100pln za weekend sobota i niedziela bez względu na liczbę godzin

Spotkania odbywają się stacjonarnie. Jednak ze względu na pandemię możesz uczestniczyć w nich online – wystarczy zgłosić ten fakt komendantowi. 

Aby się zgłosić na komendę, należy wypełnić ankietę, uprzednio logując się na Office365 za pomocą konta służbowego.

Jeżeli masz jakąś pilną informację do przekazania, napisz na maila komendant@gdansk.zhp.pl.

Jeśli chciałbyś przenieść zucha/harcerza z jednej jednostki do innej uzupełnij poniższy formularz z konta służbowego.

Zgłoś się!

Jeśli chciałbyś zgłosić biwak uzupełnij poniższy formularz z konta służbowego.

Zgłoś się!

Jeśli chciałby śotrzymać zaświadczenie wolontariackie uzupełnij poniższy formularz z konta służbowego.

Zgłoś się!

Aby otrzymać opinię/zgodę Komendanta Hufca, proszę wypełnić ankietę, uprzednio logując się na Office365 za pomocą konta służbowego.

Wszystkie dokumenty finansowe dostępne są TUTAJ po zalogowaniu się na maila personalnego w domenie zhp.net.pl (JAK ZAŁOŻYĆ MAILA?). Znajdziesz tam dokumenty dotyczące między innymi:

  • ewidencja przebiegu pojazdu
  • prelimnarza
  • kosztów podróży – wzór rachunku
  • rozliczenie wydatków – wzór
  • rozliczenie zaliczek – wzór
  • zwrotu składki zadaniowej.

UWAGA!

Składka członkowska wynosi 156 zł za rok, czyli 39 zł za kwartał.
Rodzice zuchów i harcerzy odprowadzają składki członkowskie przelewem bezpośrednio do hufca.

Podstawą członkostwa w ZHP jest uiszczenie składki członkowskiej w odpowiednim terminie. W przypadku braku odnotowania wpłaty, członkostwo zostaje utracone, a osoba zostaje skreślona z Tipi (elektronicznej ewidencji ZHP).

Składkę przekazuje się do hufca kwartalnie (39 zł) najpóźniej do 20 dnia pierwszego miesiąca kwartału lub za cały rok (156 zł).

w ramach części składki odprowadzanej do Chorągwi zapewnione jest ubezpieczenie NNW.

Dodatkowych informacji o podstawowej składce członkowskiej udzielają drużynowi oraz skarbnik hufca.

Polisa nr 1036367362
Ubezpieczyciel PZU SA

Ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Dokumenty do pobrania:

Preliminarz – wzór     xls

Konspekt zajęć – wzór  doc

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi w E-biurze?