E-biuro

Ze względu na pandemię, prosimy o wypełnienie ankiety przed każdą zbiórką.

Pamiętaj także, aby zawsze wiedzieć co dzieje się na stronie https://zhp.pl/wracamy, gdzie znajdziesz aktualne informacje dot. prowadzenia zbiórek.

 

Spotkania odbywają się stacjonarnie. Jednak ze względu na pandemię możesz uczestniczyć w nich online – wystarczy zgłosić ten fakt komendantowi. 

Aby się zgłosić na komendę, należy wypełnić ankietę, uprzednio logując się na Office365 za pomocą konta służbowego.

Jeżeli masz jakąś pilną informację do przekazania, napisz na maila komendant@gdansk.zhp.pl.

 

Jeśli chciałbyś przenieść zucha/harcerza z jednej jednostki do innej uzupełnij poniższy formularz z konta służbowego.

 

Zgłoś się!

Jeśli chciałbyś zgłosić biwak uzupełnij poniższy formularz z konta służbowego.

 

Zgłoś się!

Jeśli chciałby śotrzymać zaświadczenie wolontariackie uzupełnij poniższy formularz z konta służbowego.

 

Zgłoś się!

Aby otrzymać opinię Komendanta Hufca, proszę wypełnić ankietę, uprzednio logując się na Office365 za pomocą konta służbowego.

 

Wszystkie dokumenty finansowe dostępne są TUTAJ po zalogowaniu się na maila personalnego w domenie zhp.net.pl (JAK ZAŁOŻYĆ MAILA?). Znajdziesz tam dokumenty dotyczące między innymi:

  • ewidencja przebiegu pojazdu
  • prelimnarza
  • kosztów podróży – wzór rachunku
  • rozliczenie wydatków – wzór
  • rozliczenie zaliczek – wzór
  • zwrotu składki zadaniowej.

UWAGA!

Składka członkowska wynosi 120 zł za rok, czyli 30 zł za kwartał.
Rodzice zuchów i harcerzy odprowadzają składki członkowskie przelewem bezpośrednio do hufca.

Podstawą członkostwa w ZHP jest uiszczenie składki członkowskiej w odpowiednim terminie. W przypadku braku odnotowania wpłaty, członkostwo zostaje utracone, a osoba zostaje skreślona z Tipi (elektronicznej ewidencji ZHP).

Składkę przekazuje się do hufca kwartalnie (30 zł) najpóźniej do 20 dnia pierwszego miesiąca kwartału lub za cały rok (120 zł).

w ramach części składki odprowadzanej do Chorągwi zapewnione jest ubezpieczenie NNW.

Dodatkowych informacji o podstawowej składce członkowskiej udzielają drużynowi oraz skarbnik hufca.

Polisa nr 1036367362
Ubezpieczyciel PZU SA

Ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

 

Dokumenty do pobrania:

Preliminarz – wzór     xls

Konspekt zajęć – wzór  doc

Karta biwaku – wzór   doc

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi w E-biurze?