E-biuro

Aby dokonać rezerwacji należy sprawdzić w linku powyżej czy pokój jest dostępny, a następnie wejść w widok swojego prywatnego kalendarza a następnie stworzyć nowe wydarzenie (guzik w lewym górnym rogu)

Jako miejsce wydarzenia należy wybrać GdańskŚródmieście – 501 wyszukując go w oknie pokoju

lub znajdując na liście pokoi w ZHP

Ważne, aby pokój pojawił się wraz z ikonką

Końcowo należy nadać odpowiedni tytuł oraz datę, a następnie kliknąć zapisz.

Uwaga!
Korzystanie z sali na Ogarnej jest płatne 5pln/h lub 100pln za weekend sobota i niedziela bez względu na liczbę godzin

Aby dokonać rezerwacji należy wejść w widok swojego prywatnego kalendarza a następnie stworzyć nowe wydarzenie (guzik w lewym górnym rogu)

Jako miejsce wydarzenia należy wybrać Gdańsk – Ogarna wyszukując go w oknie pokoju

lub znajdując na liście pokoi w ZHP

Ważne, aby pokój pojawił się wraz z zieloną ikoną co oznacza dostępność pokoju.

Jeśli pojawia się ikona czerwona oznacza to, że pokój w wybranym czasie jest niedostępny.

Końcowo należy nadać odpowiedni tytuł oraz datę, a następnie kliknąć zapisz.

Uwaga!!! – rezerwacja sali nie oznacza gwarancji jej otrzymania (w przeciwieństwie do sali 501) – należy oczekiwać na e-maila z sekretariatu chorągwi potwierdzającego rezerwację sali w wybranym terminie

Aby się zgłosić na komendę, należy wypełnić ankietę, uprzednio logując się na Office365 za pomocą konta służbowego.

Jeżeli masz jakąś pilną informację do przekazania, napisz na maila komendant@gdansk.zhp.pl.

Jeśli chciałbyś przenieść zucha/harcerza z jednej jednostki do innej uzupełnij poniższy formularz z konta służbowego.

Zgłoś się!

Jeśli chciałbyś zgłosić biwak uzupełnij poniższy formularz z konta służbowego.

Zgłoś się!

Jeśli chciałby śotrzymać zaświadczenie wolontariackie uzupełnij poniższy formularz z konta służbowego.

Zgłoś się!

Aby otrzymać opinię/zgodę Komendanta Hufca, proszę wypełnić ankietę, uprzednio logując się na Office365 za pomocą konta służbowego.

Wszystkie dokumenty finansowe dostępne są TUTAJ po zalogowaniu się na maila personalnego w domenie zhp.net.pl (JAK ZAŁOŻYĆ MAILA?). Znajdziesz tam dokumenty dotyczące między innymi:

  • ewidencja przebiegu pojazdu
  • prelimnarza
  • kosztów podróży – wzór rachunku
  • rozliczenie wydatków – wzór
  • rozliczenie zaliczek – wzór
  • zwrotu składki zadaniowej.

UWAGA!

Składka członkowska wynosi 156 zł za rok, czyli 39 zł za kwartał.
Rodzice zuchów i harcerzy odprowadzają składki członkowskie przelewem bezpośrednio do hufca.

Podstawą członkostwa w ZHP jest uiszczenie składki członkowskiej w odpowiednim terminie. W przypadku braku odnotowania wpłaty, członkostwo zostaje utracone, a osoba zostaje skreślona z Tipi (elektronicznej ewidencji ZHP).

Składkę przekazuje się do hufca kwartalnie (39 zł) najpóźniej do 20 dnia pierwszego miesiąca kwartału lub za cały rok (156 zł).

w ramach części składki odprowadzanej do Chorągwi zapewnione jest ubezpieczenie NNW.

Dodatkowych informacji o podstawowej składce członkowskiej udzielają drużynowi oraz skarbnik hufca.

Polisa nr 1036367362
Ubezpieczyciel PZU SA

Ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

Dokumenty do pobrania:

Preliminarz – wzór     xls

Konspekt zajęć – wzór  doc

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi w E-biurze?