E-biuro

Ze względu na pandemię, prosimy o wypełnienie ankiety przed każdą zbiórką.

Pamiętaj także, aby zawsze wiedzieć co dzieje się na stronie https://zhp.pl/wracamy, gdzie znajdziesz aktualne informacje dot. prowadzenia zbiórek.

 

Ze względu na pandemię, tymczasowo spotkania są odwołane.

Jeżeli masz jakąś pilną informację do przekazania, napisz na maila komendant@gdansk.zhp.pl.
Aby się zgłosić na komendę, należy wypełnić ankietę, uprzednio logując się na Office365 za pomocą konta służbowego.

 

Jeśli chciałbyś przenieść zucha/harcerza z jednej jednostki do innej uzupełnij poniższy formularz z konta służbowego.

 

Zgłoś się!

Aby otrzymać opinię Komendanta Hufca, proszę wypełnić ankietę, uprzednio logując się na Office365 za pomocą konta służbowego.

 

Wszystkie dokumenty finansowe dostępne są TUTAJ po zalogowaniu się na maila personalnego w domenie zhp.net.pl (JAK ZAŁOŻYĆ MAILA?). Znajdziesz tam dokumenty dotyczące między innymi:

  • ewidencja przebiegu pojazdu
  • prelimnarza
  • kosztów podróży – wzór rachunku
  • rozliczenie wydatków – wzór
  • rozliczenie zaliczek – wzór
  • zwrotu składki zadaniowej.

UWAGA!

Od stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana wysokości 17/2019 z dnia 11 września 2019 r. składka członkowska wynosi 120zł za rok, czyli 30zł za kwartał.
Zuchy i harcerze odprowadzają składki członkowskie do drużynowego. To drużynowy zleca przelew do hufca zbiorczo, za wszystkich członków swojej jednostki.

Podstawą do naliczenia należnych składek są informacje z Ewidencji ZHP
z ostatniego dnia kwartału poprzedzającego.

Składkę przekazuje się do hufca kwartalnie (30zł) najpóźniej do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału lub za cały rok (120zł) najpóźniej do 20 marca bieżącego roku.

w ramach części składki odprowadzanej do Chorągwi zapewnione jest ubezpieczenie NNW.

Polisa nr 1036367362
Ubezpieczyciel PZU SA

Ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

 

Dokumenty do pobrania:

Preliminarz – wzór     xls

Konspekt zajęć – wzór  doc

Karta biwaku – wzór   doc

Nie znalazłeś/aś odpowiedzi w E-biurze?