Hufiec

Hufiec ZHP Gdańsk – Śródmieście jest jednostką terenową Chorągwi Gdańskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Swoim działaniem obejmuje teren gdańskich dzielnic: Chełm, Jasień, Kokoszki, Olszynka, Orunia – Św. Wojciech – Lipce, Rudniki, Siedlce, […]

Alf Liczmański Urodził się 10 października 1904 r. w Gdańsku, wychowywał się w atmosferze polskości i patriotyzmu oraz potrzebie działania na rzecz Ojczyzny. Alf nigdy nie chodził do polskiej szkoły, […]

Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) jest największą w Polsce, liczącą 95 tys. członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Od prawie stu lat głównym celem działania ZHP jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy […]