Finanse

Konta bankowe

Bardzo proszę, aby opłaty za biwaki i inne imprezy drużyn trafiały na konto hufca z dopiskiem w tytule „dodatkowa składka członkowska zadaniowa” lub skrótem „DSCZ”.Takie składki powinny być wpłacane na odpowiednie subkonta środowisk, a w przypadku drużyn nie zrzeszonych w szczepach, na rachunek główny hufca.

49 1240 5400 1111 0010 6462 6238 (PEKAO) – Rachunek Główny Hufca

53 1240 5400 1111 0010 6636 0235 (PEKAO) – Składki Członkowskie

79 1240 5400 1111 0010 6636 0349 (PEKAO) – Biwaki i Kursy Hufca

25 1240 5400 1111 0010 6765 2197 (PEKAO) – subkonto Szczepu Burza

12 1240 5400 1111 0011 3707 4652 (PEKAO) – subkonto Szczepu Szturwał

68 1240 5400 1111 0010 6765 2490 (PEKAO) – subkonto Szczepu Jasień

96 1240 5400 1111 0011 3707 3916 (PEKAO) – subkonto Szczepu Bór

11 1240 5400 1111 0010 6962 8048 (PEKAO) – subkonto Szczepu Knieja

97 1240 5400 1111 0010 9911 9156 (PEKAO) – subkonto jednostek samodzielnych

Dokumenty finansowe

Dokumenty znajdują się na SharePoint Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście. Aby móc je pobrać, musisz mieć konto w domenie @zhp.net.pl. Do SharePoint możesz przejść się za pomocą przycisku.