Zapisz dziecko do harcerstwa w ZHP!

Jednostki działające w naszym Hufcu:

W naszym Hufcu działają jednostki wszystkich grup metodycznych:

  • Zuchy (dla dzieci w wieku 7-10)
  • Harcerze (dla dzieci w wieku 10-13)
  • Harcerze Starsi (dla dzieci w wieku 13-16)
  • Wędrownicy (dla młodzieży w wieku 16-21)


Najczęściej gromady i drużyny działają przy szkołach publicznych.

Aby zapisać dziecko do harcerstwa w ZHP:


Krok 1

Rodzic poszukujący jednostki dla swojego dziecka powinien w pierwszej kolejności dowiedzieć się, czy w szkole, do której uczęszcza, odbywają się zbiórki zuchowe lub harcerskie. W tym celu najlepiej zapytać nauczycieli bądź dyrektora danej placówki.

Krok 2

Jeżeli w szkole nie ma gromady czy drużyny, tutaj znajdziecie Państwo informację o tym gdzie działa najbliższa jednostka. Stamtąd dowiedzą się Państwo także o tym gdzie i kiedy odbywają się zbiórki oraz jak skontaktować się z drużynowym.

Krok 3

Po skontaktowaniu się, z drużynowym danej jednostki, Wasze dziecko będzie mogło udać się na swoją pierwszą zbiórkę.