Znamy termin Zjazdu Nadzwyczajnego! Informacje dot. spotkań panelowych.

Podaję do wiadomości rozkaz oraz uchwałę komendy hufca, która realizuje uchwałę przyjętą przez Zjazd Hufca. Z tej okazji chcielibyśmy zorganizować spotkania panelowe, które będą dotyczyły konkretnych obszarów działalności hufca. Wynikiem tych spotkań będzie baza informacji, pomysłów, potrzeb niezbędnych do sporządzenia Strategii Hufca na lata 2020-2024.

Po dogłębnej analizie, komendą hufca, doszliśmy do wniosku, że podamy Wam możliwość wyboru terminów osobno dla każdego z obszarów, który chcielibyśmy z Wami przeanalizować. Powstało 6 ankiet z wyborem terminu. Każda z ankiet posiada inne daty, więc żadne ze spotkań się nie nałoży. Wypełnijcie te ankiety, których obszary Was interesują i chcecie o nich porozmawiać. Wzięcie udziału w ankiecie będzie traktowane jako zobowiązanie się do przyjścia na spotkanie (oczywiście, jeżeli wygra dogodny dla Was termin).

Na sam koniec chciałbym poprosić Was o duże zaangażowanie. Termin Zjazdu został ustalony tak, aby Wam pasowało, tak samo chcielibyśmy ustalić te spotkania, aby frekwencja była na nich jak największa. Te spotkania będę rzutowały na pracę całego hufca przez najbliższe 4 lata, więc moim zdaniem warto się trochę poświęcić i mocniej zaangażować. Razem możemy wszystko!

1. Spotkanie dot. HBO Olpuch – na spotkaniu porozmawiamy sobie o tym, jak ta baza powinna wyglądać, jak chcemy, aby działała oraz jakie mamy związane z nią potrzeby. Tydzień przed spotkaniem pojawi się ankieta, w której będzie można wypisać wszystkie wady, zalety, potrzeby, szanse i zagrożenia związane z działalnością bazy. Czy HBO Olpuch zostanie ogólnopolskim ośrodkiem edukacji w zakresie Zero Waste oraz Leave No Trace? To zależy tylko od Ciebie. Na spotkaniu odbędzie się mała majsterka oraz burza mózgów.

Czas na wypełnienie do 15 grudnia 2019r.

Ankieta: https://doodle.com/poll/45hq5pzhdgrhzu34

Prowadzący: phm. Mateusz Okła

2. Spotkanie dot. kształcenia – podczas spotkania porozmawiamy o tym jak widzimy przekazywanie wiedzy, umiejętności i wiadomości jakimi dysponujemy jako wspólnota. W jaki sposób chcemy rozwijać i doskonalić nasze instruktorskie (i przyszłych instruktorów) umysły, wole i charaktery. Spróbujemy odpowiedzieć na pytania: Kogo chcemy kształcić? Jak chcemy kształcić? Każdy będzie miał możliwość powiedzieć jakich kursów, warsztatów, sympozjów i innych form potrzebuje i jaką wiedzą lub umiejętnością może się podzielić. Ponadto porozmawiamy o roli Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich w kształceniu oraz o naszych oczekiwaniach wobec jej funkcjonowania.

Czas na wypełnienie do 15 grudnia 2019

Ankieta: https://doodle.com/poll/ae43ye4yv6vwd2e2

Prowadzący: phm. Marcin Latuszek

3. Spotkanie dot. pracy z kadrą i namiestnictw – Spotkanie dot. pracy z kadrą i namiestnictw – na spotkaniu spróbujemy wypracować wspólną wizję pracy namiestnictw, ustalimy jakimi spotkaniami bylibyście zainteresowani, na czym w swojej działalności powinni skupić się namiestnicy. Wspólnie stworzymy również plan pracy z kadrą, w którym zawrzemy wydarzenia dedykowane specjalnie kadrze, tak abyście chętnie w nich uczestniczyli oraz żeby nie kolidowały z wydarzeniami zuchowymi i harcerskimi.

Czas na wypełnienie do 15 grudnia 2019

Ankieta: https://doodle.com/poll/semrewuk7xaa8grc

Prowadzący: phm. Marta Mielewczyk

4. Spotkanie dot. organizacji pracy hufca – Na spotkaniu przedyskutujemy możliwe formuły działania drużyny reprezentacyjnej i zastanowimy się która najbardziej odpowiadałaby potrzebom naszego hufca. Spróbujemy także wypracować najlepszy sposób utrzymania pomieszczeń hufca w dobrym stanie. Porozmawiamy także o tematach związanych z organizacją pracy w biurze, potrzebach kształcenia w zakresie finansów, systemie praktyk w hufcu oraz komunikacji. Ważną kwestią będzie też sposób pozyskiwania środków i realizacji projektów finansowanych przez podmioty zewnętrzne. Zapraszamy wszystkich, których interesują tematy finansów i ich pozyskiwania, kwatermistrzowskie, promocji, reprezentacji hufca, ewidencji oraz wdrożenia Teamsów.

Czas na wypełnienie do 15 grudnia 2019

Ankieta: https://doodle.com/poll/y64u6hcp5r3pyqrn

Prowadzący: phm. Mikołaj Badocha, phm. Julia Stencel, pwd. Angelika Kalbarczyk

5. Spotkanie dot. programu – na spotkaniu porozmawiamy o standardach jakie należy wprowadzić by żyło nam się lepiej. Czy drużynowi potrzebują nowych poradników i propozycji programowych?  Specjalnościach, jakie zespoły należy powołać oraz jakie Wy macie pomysły na prace ze specjalnością. Porozmawiamy również o nowelizacji wzoru planu pracy, aby dostosować go do Waszych potrzeb i uwag. Na koniec skupimy się na temacie imprez hufcowych – czyli czy robić ich mniej i dlaczego tak.

Czas na wypełnienie ankiety do 15 grudnia 2019

Ankieta: https://doodle.com/poll/t5eta9v9cu52h2kr

Prowadzący: phm. Juliusz Chudzikiewicz

6. Spotkanie dot. szczepów i kręgów instruktorskich – spotkanie dedykowane osobom, którym los szczepów i kręgów instruktorskich nie jest obojętny. Chcielibyśmy porozmawiać o współpracy środowisk z komendą, ustaleniu wspólnego kierunku działania, a także uwzględnienia pracy szczepów i kręgów w działaniach hufca. Na spotkaniu porozmawiamy także o propozycji stworzenia wspólnego wydarzenia dla wszystkich szczepów.

Czas na wypełnienie ankiety do 15 grudnia 2019

Ankieta: https://doodle.com/poll/aq8m83yyug7e3936

Prowadzący: phm. Marta Mielewczyk, phm. Mateusz Okła

Wszystkie wyniki podam 16 grudnia, abyście mogli już sobie zaplanować czas 😃

TLDR: Zjazd Nadzwyczajny – 7 marca 2020; KH organizuje w styczniu i lutym spotkania panelowe dot. 6 obszarów działalności hufca; termin Doodle do 15 grudnia; wyniki Doodle 16 grudnia