Komisja Stopni Instruktorskich

hm. Zenobia Glac-Ściebura – przewodnicząca
hm. Katarzyna Michałowska
hm. Karolina Dębska
hm. Natalia Meyer-Kaim
hm. Robert Kawka
phm. Karol Szulc
phm. Patrycja Firs

Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich godz. 18:00

 • 29.11.2021
 • 06.12.2021
 • 10.01.2022
 • 07.02.2022
 • 14.03.2022
 • 11.04.2022
 • 09.05.2022
 • 30.05.2022
 • 13.06.2022

Czekamy na zgłoszenia poprzez formularz.

Osoby chętne do udziału w spotkaniu powinny uzupełnić formularz minimum 2 tygodnie przed datą spotkania.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

UWAGA!

Obowiązuje: WNIOSEK otwarcie próby, WNIOSEK o zmianę zadania, WNIOSEK (raport z przebiegu próby) o zamknięcie próby, które należy dołączyć do maila, aby zgłoszenie zostało rozpatrzone.

Osoby otwierające próbę na KSI powinny:

 • przedstawić komisji opinię bezpośredniego przełożonego w formie pisemnej lub mailowej (przesłanej ze skrzynki zhp przełożonego)
 • przynieść i przedstawić przygotowane zadania (stworzone w oparciu o wymagania systemu stopni instruktorskich ZHP)
 • przygotować się do spotkania (przemyśleć swoje zadania, zastanowić się nad ich celowością itp.)

Osoby zamykające próbę powinny zabrać ze sobą na KSI:

 • wypełnioną kartę próby (z podpisami przy zaliczonych zadaniach oraz opinią opiekuna próby)
 • opinię Komendanta Hufca/potwierdzenie zaliczonej służby instruktorskiej dla prób phm
 • opinię bezpośredniego przełożonego w formie pisemnej lub mailowej (przesłanej ze skrzynki zhp przełożonego)
 • pisemny raport z przebiegu próby (przesłany e-mailem wraz ze zgłoszeniem na KSI)
 • materiały potwierdzające zaliczenie zadań (konspekty, certyfikaty, dyplomy i inne wedle pomysłu, można niektóre ważne dokumenty przesłać mailowo)
 • osoby zamykające próbę przewodnikowską powinny zabrać ze sobą opisane (imię i nazwisko) na odwrocie zdjęcie legitymacyjne,
 • potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej
 • nr ewidencyjny ZHP
 • opiekun poświadcza w swojej opinii podsumowującej próbę pwd., że probant posiada
  wiedzę i umiejętności na poziomie stopnia Harcerki Orlej – Harcerza Orlego. (w przypadku, gdy probant nie posiada stopnia HO)
 • opiekun wraz z podopiecznym opracowuje zadania w oparciu o dokumenty ZHP oraz potrzeby środowiska
 • opiekun jest członkiem ZHP, posiada nr ewidencyjny ZHP i ma opłaconą składkę członkowską
 • opiekun służy pomocą podopiecznemu podczas przebiegu próby
 • opiekun jest obecny na spotkaniach KSI, w których uczestniczy jego podopieczny

Wszelkie dokumenty i wnioski na KSI są dostępne TUTAJ.

(dostępne po napisaniu maila na ksi@gdansk.zhp.pl lub na Sharepoint’cie Hufcowym)

 • Agata Salwińska – Sposób na sukces czyli jak budować strategię marketingową 
 • Dawid Szymański -Propozycje form pracy dla drużyn wędrowniczych 
 • Filip Pastuszak – Poradnik Jak Zorganizować Wycieczkę Rowerową 
 • Ilona Leśnikowska – Kuglarstwo nie tylko w cyrku. Ciekawy program metodyczny 
 • Jacek Grzebielucha – Efektywność wdrażania metody harcerskiej w rewalidację osób niepełnosprawnych … 
 • Karol Karczyński – Co oprócz religii? Wskazówki dla drużynowego wędrowniczego… 
 • Krzysztof Lewandowski – Rekonstrukcja historyczna jako możliwość utworzenia nowej specjalności dla wędrowników. 
 • Maciej Nieczogłomski – Paramilitaryzm, a współczesne ZHP – czy postrzeganie ZHP jako organizacji paramilitarnej jest słuszne 
 • Marta Kozera – Instruktor oczami różnych grup metodycznych ZHP – wizerunek instruktora oparty na badaniach i własnych refleksjach 
 • Mateusz Janik – Zagranica dla opornych 
 • Monika Drozdowska – Od pomysłu do programu, czyli jak metodą harcerską przygotować zajęcia dla dzieci i młodzieży w ZHP. 
 • Natalia Meyer-Kaim –  Wychowanie ekonomiczne w ZHP jako element pracy z drużyną 
 • Aleksandra Guzik-Kobiela – Skąd czerpać inspiracje – czyli jak wykorzystać dostępne informacje, by stworzyć z nich zajęcia dla harcerzy. 
 • Patrycja Błoch -10 lat szczepu Knieja 
 • Patrycja Przewoźna – Wędrownicy kontra Akademicy 
 • Patryk Mokrzan – Kontrolowanie naturalnego przebiegu wody w przyrodzie – zastosowanie podczas biwakowania 
 • Piotr Michałowski – Centrum Wyszkolenia Kawalerii – zarys historyczny 
 • Wojciech Stępkowski – Rada Drużyny

O zespole

Spotkania odbywają się zazwyczaj w pierwszy PONIEDZIAŁEK miesiąca, są obrzędowe i trwają od 18:00 do 20:30. W spotkaniu uczestniczą wszyscy probanci i opiekunowie od początku do końca trwania spotkania.

Zgłoś się do nas!