Sprawność Alfa

SPRAWNOŚĆ „ALF I” *

1. Uczestniczył w obchodach Tygodnia Hufca w tym obowiązkowo w apelu na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu na Zaspie.

2. Przygotował wraz z zastępem gazetkę ścienną o życiu Alfa Liczmańskiego, która została wystawiona w harcówce lub szkole.

3. Wykazał się znajomością wydarzeń związanych z męczeństwem Polaków na terenie Gdańska i walką obronną we wrześniu 1939 roku na Wybrzeżu.

4. Wraz z drużyną odwiedził miejsca związane z harcerstwem w Wolnym Mieście Gdańsku oraz z bohaterem hufca.

5. Był w miejscu śmierci Alfa Liczmańskiego w Granicznej Wsi.

6. Potrafi zaśpiewać piosenkę „My od Alfa”.

 

SPRAWNOŚĆ „ALF II” **

1. Współorganizował lub uczestniczył w biwaku poświęconym bohaterowi hufca.

2. Wykazał się wiedzą o Wolnym Mieście Gdańsku XX-leciu międzywojennym i historią ZHP z tego okresu.

3. Przedstawił życiorys Alfa Liczmańskiego w interesujący sposób (konkurs, gazetka, informator, itp.)

4. Uczestniczył w wycieczce do Muzeum KL Stutthof.

5. Potrafi zaśpiewać piosenkę „My od Alfa”.

6. W czasie Tygodnia Hufca pomagał w przygotowaniach jednej z imprez lub uczestniczył wraz z drużyną w co najmniej jednej imprezie.

7. Prowadził wyprawę dla młodszych członków drużyny lub innej drużyny po miejscach związanych z Alfem Liczmańskim i harcerstwem Wolnego Miasta Gdańska.