Składki

UWAGA!

Od stycznia 2020 roku nastąpiła zmiana wysokości podstawowej składki członkowskiej. Zgodnie z uchwałą Komendy Hufca ZHP Gdańsk – Śródmieście nr 17/2019 z dnia 11 września 2019 r. składka członkowska wynosi 120zł za rok, czyli 30zł za kwartał.
Zuchy i harcerze odprowadzają składki członkowskie do drużynowego. To drużynowy zleca przelew do hufca zbiorczo, za wszystkich członków swojej jednostki.

Podstawą do naliczenia należnych składek są informacje z Ewidencji ZHP
z ostatniego dnia kwartału poprzedzającego.

Składkę przekazuje się do hufca kwartalnie (30zł) najpóźniej do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału lub za cały rok (120zł) najpóźniej do 20 marca bieżącego roku.

w ramach części składki odprowadzanej do Chorągwi zapewnione jest ubezpieczenie NNW

Ze składek finansowane są materiały kształceniowe i pomoc programowo-metodyczna, koszta funkcjonowania władz hufca, chorągwi i władz naczelnych ZHP oraz pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, których członkiem jest ZHP.