Składki

UWAGA!
1. Zuchy i harcerze odprowadzają składki członkowskie do drużynowego. To drużynowy zleca przelew do hufca zbiorczo, za wszystkich członków swojej jednostki.
2. Od IV kwartału 2017 roku wchodzą zmiany naliczania składek członkowskich zgodnie z Uchwałą nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej z 04 grudnia 2016 roku
.