Nagroda Alfa im. Tadeusza Polaka

Nagroda Alfa im. Tadeusza Polaka to wyróżnienie przyznawane co roku jednemu z aktywnie działających Instruktorów Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście. Wyróżnienie w postaci Nagrody Alfa im. Tadeusza Polaka instruktor może w swojej służbie otrzymać tylko raz.

 

Do 12 lutego 2018 r. można zgłaszać swoich kandydatów do Nagrody Alfa im. Tadeusza Polaka wypełniając formularz: tinyurl.com/nagrodaalfa2017

Osoby dotychczas wyróżnione:

 

2004 hm. Bogusława Kozak

2005 hm. Artur Glebko

2006 phm. Jolanta Majchrowicz

2007 hm. Agnieszka Święcicka

2008 phm. Marta Chojnowska

2009 hm. Krystyna Król-Łęgowska

2010 phm. Magdalena Łapińska

2011 hm. Agata Salwińska

2012 phm. Anna Bąk

2013 hm. Natalia Błońska

2014 phm. Marta Mielewczyk

2015 hm. Natalia Meyer-Kaim

2016 pwd. Mateusz Okła

2017 phm. Monika Drozdowska

2018 phm. Juliusz Chudzikiewicz

Regulamin: 

 1. Nagrodę Alfa im. Tadeusza Polaka przyznaje Komendant na wniosek Kapituły.
 2. Laureatem nagrody może być instruktor hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście:
  • który został zgłoszony w określonym przez Kapitułę terminie 
  • którego pośrednie lub bezpośrednie działania wpływają pozytywnie na działalność hufca 
  • który wyróżnia się w działaniu na poziomie hufca 
  • który złożył Zobowiązanie Instruktorskie przynajmniej 12 miesięcy wcześniej 
  • który nie jest członkiem Komendy Hufca. 
  • który wcześniej nie otrzymał nagrody Alfa. 
  • który jest pełnoprawnym członkiem ZHP. 
 3. Nagroda Alfa jest przyznawana 
  • rozkazem specjalnym wydanym przez Komendanta Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście 
  • podczas apelu hufca, kończącego hufcowe obchody Dnia Myśli Braterskiej. 
 4. Wyniki ankiety zgłoszeniowej są:
  • tajne do momentu zakończenia zgłoszeń. 
  • przekazywane Kapitule po zakończeniu zgłoszeń. 
  • przechowywane przez przewodniczącego Kapituły. 
 5. Kapituła
  • Przewodniczącym kapituły jest członek Komendy Hufca Gdańsk-Śródmieście ds. Pracy z Kadrą   
  • Kapituła składa się z przewodniczącego oraz laureatów nagrody Alfa  
  • Wszyscy członkowie Kapituły mają głos decydujący. 
  • W przypadku, gdy kapituła nie może demokratycznie wyłonić zwycięzcy, decydujący głos ma laureat zeszłorocznej edycji plebiscytu
 6. Kandydat może zostać zgłoszony zarówno przez osoby będące i niebędące członkami ZHP.
 7. Osoby, które zostały zgłoszone, a nie zostały laureatami, dostają stosowną informację po ogłoszeniu laureata nagrody.