Konferencja Zrób to!

Serdecznie zapraszamy na Konferencję upowszechniającą organizowaną w ramach projektu „Zrób to! – zwiększenie udziału młodzieży w tworzeniu polityk publicznych” realizowanego przez ZHP Chorągiew Gdańską, dofinansowanego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Jej celem jest przedstawienie rezultatów projektu, oraz formy wspierania aktywności dzieci i młodzieży.

Konferencja – to przestrzeń dla tych, którzy poszukują nowych form pracy oraz rozwiązań, które dzięki wspólnym wartościom i trosce o lepsze jutro, pomagają łączyć różne poglądy, idee i doświadczenia w zakresie wspierania aktywności dzieci i młodzieży oraz wdrażania ich w polityki publiczne w Polsce.

W dyskusjach w trakcie paneli tematycznych wezmą udział przedstawiciele III sektora, administracji publicznej, biznesu i świata nauki.

Konferencja będzie też doskonałą okazją, by spotkać się z samymi adresatami projektu młodzieżą, która będzie tworzyć naszą wspólną przyszłość.

Ograniczona ilość miejsc, obowiązuje rejestracja: https://tiny.pl/t4fwz

Szczegóły w opisie wydarzenia https://www.facebook.com/events/468048577181525/
i na stronie organizatora.

Program konferencji

9.30 – 10.00 rejestracja uczestników

10.00- 12.00 Wsparcie młodych w innych państwach europejskich na przykładzie Niemiec i Wielkiej Brytanii Od aktywności społecznej do biznesu Wspieranie aktywności młodzieży w szkole na przykładzie ZSO nr 7 w Gdańsku Co was motywuje do aktywności – dyskusja osób młodych z różnych środowisk.

12.00- 12.15 przerwa

12.15- 13.15 Debata oksfordzka z udziałem uczestników konferencji – temat zostanie podany na sali

13.15 – 14.15 Samorząd szkolny – samoorganizacja młodzieży Młodzieżowe rady drogą do aktywności obywatelskiej dorosłych na przykładzie Młodzieżowej Rady Powiatu Starogardzkiego Wspieranie inicjatyw młodych: – Morena – ZHP Chorągiew Gdańska na przykładzie projektu Zrób to Budżet Obywatelski Młodzieży Malbork

14.15- 14.30 Podsumowanie Konferencji

14.30 poczęstunek