Komisja Stopni Instruktorskich

Skład KSI:


hm. Karolina Dębska – przewodnicząca
hm. Katarzyna Michałowska – z-ca przewodniczącej
hm. Robert Kawka
hm. Zenobia Glac-Ściebura
phm. Magdalena Nieczogłomska
phm. Piotr Gryziak
phm. Karol Szulc
hm. Natalia Meyer-KaimOsoby chętne do udziału w spotkaniu powinny wysłać zgłoszenie na adres ksi@gdansk.zhp.pl minimum 2 tygodnie przed datą spotkania.

Spotkania odbywają się zazwyczaj w pierwszy PONIEDZIAŁEK miesiąca, są obrzędowe i trwają od 18:00 do 20:30. W spotkaniu uczestniczą wszyscy probanci i opiekunowie od początku do końca trwania spotkania.

UWAGA!

Obowiązuje: WNIOSEK otwarcie próby, WNIOSEK o zmianę zadania, WNIOSEK (raport z przebiegu próby) o zamknięcie próby, które należy dołączyć do maila, aby zgłoszenie zostało rozpatrzone.

Wszelkie dokumenty i wnoski na KSI są dostępne TUTAJ

Terminy posiedzeń KSI:


Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich godz. 18:00

 • 07.10.2019

 • 04.11.2019

 • 02.12.2019

 • 08.01.2020

 • 03.02.2020

 • 02.03.2020

 • 06.04.2020

 • 11.05.2020

 • 25.05.2020

 • 08.06.2020

Czekamy na zgłoszenia mailowe.


Zadania opiekuna:


-opiekun poświadcza w swojej opinii podsumowującej próbę pwd , że probant posiada
wiedzę i umiejętności na poziomie stopnia harcerka orla – harcerz orli. (w przypadku, gdy probant nie posiada stopnia HO)
– opiekun wraz z podopiecznym opracowuje zadania w oparciu o dokumenty ZHP oraz potrzeby środowiska
– opiekun jest członkiem ZHP, posiada nr ewidencyjny ZHP i ma opłaconą składkę członkowską
– służy pomocą podopiecznemu podczas przebiegu próby
– jest obecny na spotkaniach KSI, w których uczestniczy jego podopieczny


Osoby otwierające próbę, na KSI powinny:


– przedstawić komisji opinię bezpośredniego przełożonego w formie pisemnej lub mailowej (przesłanej ze skrzynki zhp przełożonego)
– przynieść i przedstawić przygotowane zadania (stworzone w oparciu o wymagania systemu stopni instruktorskich ZHP)
– przygotować się do spotkania ( przemyśleć swoje zadania, zastanowić się nad ich celowością itp.)

Osoby zamykające próbę powinny zabrać ze sobą na KSI:


– wypełnioną kartę próby (z podpisami przy zaliczonych zadaniach oraz opinią opiekuna próby)
– opinię Komendanta Hufca/potwierdzenie zaliczonej służby instruktorskiej dla prób phm
– opinię bezpośredniego przełożonego w formie pisemnej lub mailowej (przesłanej ze skrzynki zhp przełożonego)
– pisemny raport z przebiegu próby (przesłany e-mailem wraz ze zgłoszeniem na KSI)
– materiały potwierdzające zaliczenie zadań (konspekty, certyfikaty, dyplomy i inne wedle pomysłu, można niektóre ważne dokumenty przesłać mailowo)
–  osoby zamykające próbę przewodnikowską powinny zabrać ze sobą opisane (imię i nazwisko) na odwrocie zdjęcie legitymacyjne,
– potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej
– nr ewidencyjny ZHP

Prace podharcmistrzowskie:


(dostępne po napisaniu maila na ksi@gdansk.zhp.pl lub na Sharepoint’cie Hufcowym)

 • Agata Grzywacz – Sposób na sukces czyli jak budować strategię marketingową 
 • Dawid Szymański -Propozycje form pracy dla drużyn wędrowniczych 
 • Filip Pastuszak – Poradnik Jak Zorganizować Wycieczkę Rowerową 
 • Ilona Leśnikowska – Kuglarstwo nie tylko w cyrku. Ciekawy program metodyczny 
 • Jacek Grzebielucha – Efektywność wdrażania metody harcerskiej w rewalidację osób niepełnosprawnych … 
 • Karol Karczyński – Co oprócz religii ? Wskazówki dla drużynowego wędrowniczego… 
 • Krzysztof Lewandowski – Rekonstrukcja historyczna jako możliwość utworzenia nowej specjalności dla wędrowników. 
 • Maciej Nieczogłomski – Paramilitaryzm, a współczesne ZHP – czy postrzeganie ZHP jako organizacji paramilitarnej jest słuszne 
 • Marta Kozera – Instruktor oczami różnych grup metodycznych ZHP – wizerunek instruktora oparty na badaniach i własnych refleksjach 
 • Mateusz Janik – Zagranica dla opornych 
 • Monika Drozdowska – Od pomysłu do programu, czyli jak metodą harcerską przygotować zajęcia dla dzieci i młodzieży w ZHP. 
 • Natalia Meyer –  Wychowanie ekonomiczne w ZHP jako element pracy z drużyną 
 • Ola Guzik – Skąd czerpać inspiracje – czyli jak wykorzystać dostępne informacje, by stworzyć z nich zajęcia dla harcerzy. 
 • Patrycja Błoch -10 lat szczepu Knieja 
 • Patrycja Wysocka – Wędrownicy kontra Akademicy 
 • Patryk Mokrzan – Kontrolowanie naturalnego przebiegu wody w przyrodzie – zastosowanie podczas biwakowania 
 • Piotr Michałowski -Centrum Wyszkolenia Kawalerii – zarys historyczny 
 • Wojciech Stępkowski – Rada Drużyny