Członek Komisji Rewizyjnej

pwd. Tymoteusz Kobiela

Pozostali członkowie