Zastępca Komendanta Hufca ds. Programu

Zastępca Komendanta Hufca ds. Programu

phm. Juliusz Chudzikiewicz

 1. odpowiada za obszar strategiczny „Program” i „Rozwój liczebny”,
 2. opracowuje, wdraża, realizuje i podsumowuje realizację planu pracy hufca,
 3. nadzór nad programowymi imprezami hufcowymi, w tym zatwierdzanie planów,
 4. animuje przedsięwzięcia programowe hufca (np. odznaka 70-lecia),
 5. dba o rozwój sprzętowej bazy programowej,
 6. współpraca z zespołem promocji – informuje o przedsięwzięciach programowych wewnętrznych i zewnętrznych poprzez stronę internetową,
 7. współpracuje ze Skarbnikiem Hufca (Instruktorem ds. pozyskiwania środków) w zakresie pozyskiwania środków na cele programowe,
 8. systematyczny udział w spotkaniach komendy hufca,
 9. odpowiada za upowszechnianie w hufcu propozycji programowych Głównej Kwatery ZHP – współpraca w zakresie promocji,
 10. zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami,
 11. wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu ZHP, regulaminów i zasad wewnętrznych ZHP,
 12. wypełnia polecenia Komendanta Hufca,
 13. Współpracuje z Namiestnikami w zakresie planów pracy środowisk,
 14. Współpraca z KSI w zakresie pozyskiwania kadry na wydarzenia hufcowe.

Pozostali członkowie