Zastępca Komendanta Hufca ds. Programu

Zastępca KH ds. Programu

phm. Paweł Turowski

 1. Opracowuje, wdraża i podsumowuje Plan Pracy Hufca;
 2. Nadzoruje organizację i przebieg imprez hufca;
 3. Wspiera przygotowanie i zatwierdza plany imprez środowisk;
 4. Informuje o działaniach programowych zewnętrznie i wewnętrznie za pomocą strony hufca, intranetu i social mediów w porozumieniu z Zespołem Komunikacji i Promocji;
 5. Zatwierdza plany pracy jednostek podstawowych i szczepów po wcześniejszym ich sprawdzeniu przez namiestników;
 6. Kieruje tworzeniem bazy materiałów programowych;
 7. Nadzoruje działanie drużyny sztandarowej;
 8. Koordynuje współprace zagraniczną hufca;
 9. Współpraca z zespołem kształcenia w ramach przygotowania oraz realizacji wydarzeń na pograniczu kształcenia oraz programu;
 10. Współpraca z KSI w zakresie pozyskiwania kadry na wydarzenia hufcowe.
 11. Zastępowanie komendanta hufca pod jego niedyspozycyjność.

Pozostali członkowie