Skarbnik Hufca

Skarbnik Hufca

phm. Marcin Surdyn

 1. Nadzoruje bieżącą pracą pionu finansowego i majątkowego Hufca przy pomocy zespołu finansowego oraz kwatermistrza hufca.
 2. Czuwa nad celowością i dyscypliną wydatków Hufca,
 3. Prognozuje i opiniuje skutki finansowe uchwał Komendy Hufca,
 4. Przedkłada Komendzie Hufca projekt budżetu i roczne sprawozdanie finansowe.
 5. Wykonuje postanowienia uchwał Komendy Hufca i decyzji Komendanta i Skarbnika Hufca dotyczących spraw finansowych i majątkowych,
 6. Kontroluje działalność finansową jednostek Hufca przy pomocy skarbników szczepów.
 7. Odpowiada za prowadzenie inwentaryzacji majątku.
 8. Współpracuje ze Skarbnikiem Chorągwi.
 9. Odpowiada za egzekwowanie wpłat składek do Komendy Hufca i terminowe odprowadzanie ich do Komendy Chorągwi.
 10. Odpowiada za terminowe prowadzenie i przekazywanie do Komendy Chorągwi dokumentacji finansowej Hufca.
 11. Odpowiada za dokonywanie płatności internetowej (przelewy) oraz za prowadzenie kasy bieżącej Hufca.

Pozostali członkowie