Komendant Hufca

Komendant Hufca

phm. Mateusz Pogorzelski

 1. Kieruje działaniami komendy hufca i bierze za nie odpowiedzialność.
 2. Kieruje bieżącą działalnością hufca realizując strategię hufca, plan pracy hufca oraz Strategię ZHP.
 3. Prowadzi zbiórki Komendy Hufca.
 4. Terminowo wydaje rozkazy.
 5. Reprezentuje hufiec i dba o jego wizerunek na zewnątrz.
 6. Utrzymuje stały kontakt z sojusznikami, w szczególności
  z dyrektorami szkół.
 7. Utrzymuje współpracę z Hufcami Trójzęba.
 8. Wspiera drużynowych i komendantów szczepów w organizacji HALiZ.
 9. Utrzymuje stały kontakt z instruktorami hufca dbając m.in.
  o komunikację wewnętrzną.
 10. Nadzoruje działanie podległych zespołów i na bieżąco wspiera ich szefów.
 11. Uczestniczy w zbiórkach komendantów Chorągwi Gdańskiej.
 12. Nadzoruje gospodarkę finansowo-sprzętową i majątek hufca przy pomocy kwatermistrza i skarbnika hufca.
 13. Wspiera instruktora/instruktorkę do spraw etyki środowiskowej w zakresie promowania i wdrażania Polityki Środowiskowej ZHP;

Pozostali członkowie