Komendant Hufca

Komendant Hufca

phm. Mateusz Okła

 1. kieruje zadaniami komendy hufca
 2. koordynuje pracami nad przygotowaniem planu rozwoju Hufca na 4 lata oraz planu pracy Hufca opartych na 17 celach zrówonego rozwoju 2030 opracowanych przez ONZ.
 3. kieruje bieżącą działalnością hufca poprzez realizację planu rozwoju Hufca, planu pracy Hufca oraz strategii ZHP
 4. prowadzi nadzór i kontrolę nad finansami i gospodarką finansowo – sprzętową Hufca, przy pomocy Skarbnika Hufca
 5. przygotowuje i przedstawia coroczny raport z działalności Komendy Hufca przed Komisją Rewizyjną Hufca oraz Komendą Chorągwi
 6. współpracuje z innymi hufcami, szczególnie z Hufcami Trójzęba
 7. regularne wydaje rozkazy komendanta hufca,
 8. motywuje i wspiera rozwój instruktorów hufca, w oparciu o wartości wynikające z Misji ZHP
 9. wykonuje rozkazy i decyzje władz zwierzchnich
 10. reprezentując hufiec dba o wizerunek na zewnątrz
 11. Utrzymuje stały kontakt z podległymi mu instruktorami (drużynowi, liderzy zespołów hufcowych, komendanci szczepów itd.)

Pozostali członkowie