Członkini Komendy Hufca ds. Pracy z Kadrą

Członkini KH ds. pracy z kadrą

hm. Klaudia Klębowska

  1. Wspieranie komendantów szczepów w sprawie pracy z kadrą.
  2. Wspieranie instruktora odpowiedzialnego za kontakt z komendantami szczepów.
  3. Wspieranie drużynowych niezależnych jednostek w sprawie pracy z kadrą.
  4. Wspieranie namiestników oraz koordynacja działania namiestnictw.
  5. Koordynacja organizacji zbiórek hufca oraz wydarzeń integracyjnych kadry hufca.
  6. Wsparcie komendanta hufca w sprawach organizacyjnych, w prowadzeniu dokumentacji oraz w pracy komendy.
  7. Uczestnictwo w spotkaniach komendy hufca oraz w odprawach komend hufców Chorągwi Gdańskiej.
  8. Współorganizacja kwartalnych spotkań komendantów i komend szczepów w celu wymiany doświadczeń oraz uwag.
  9. Koordynacja pracy zespołu ds. wyróżnień.
  10. Wspieranie zespołu kształcenia w organizacji kursów, warsztatów, szkoleń itd. mających na celu rozwój umiejętności i wiedzy kadry.

Pozostali członkowie