Członkini Komendy ds. Komunikacji

pwd. Angelika Kalbarczyk

 1. Odpowiada za obszar promocji hufca – jakość, dobór i wykonanie treści promocyjnych na poziomie Hufca
 2. Kontroluje działalność promocyjną jednostek i szczepów Hufca
 3. Współpracuje z Komendą Hufca w celu przetwarzania ważnych informacji na treści promocyjne
 4. Współpracuje z chorągwianym Szefem Zespołu Promocji
 5. Odpowiada za szkolenie instruktorów w kwestiach promocji
 6. Coroczne przygotowanie i opublikowanie opracowania graficznego pliku ewaluacja pracy hufca
 7. Współpracuje z instruktorem ds. pozyskiwania finansów na poziomie Chorągwi
 8. Współpracuje z hufcową KSI w zakresie pozyskiwania środków
 9. Monitoruje bieżącą dostępność konkursów dotacyjnych
 10. Nadzoruje poprawność prowadzenia dotacji przez inne osoby
 11. Nadzoruje wywiązywanie się z obowiązków zawartych w umowach dotacyjnych
 12. Wspiera finansowo działalności hufca (np. pozyskiwanie środków na dofinansowanie wydarzeń)
 13. Pomaga w pozyskiwaniu finansów Zainteresowanym jednostkom i instruktorom
 14. Koordynuje projekty chorągwiane lub ogólnozwiązkowe w zakresie dotyczącym Hufca
 15. Koordynuje i organizuje zbiórki publiczne prowadzone przez Hufiec i jego jednostki
 16. Odpowiada za szkolenie instruktorów w kwestiach pozyskiwania finansów

Pozostali członkowie