Członek Komendy Hufca ds. organizacyjnych

phm. Mikołaj Badocha

 1. Odpowiada za przeprowadzanie corocznych inwentaryzacji,
 2. Odpowiada za wprowadzanie sprzętu na stan Hufca oraz jego kasację,
 3. Zarządza dostępem do pomieszczeń i magazynu Hufca,
 4. Odpowiada za wypożyczanie sprzętu Hufca,
 5. Koordynuje działania drużyny sztandarowej Hufca,
 6. Odpowiada za przeprowadzanie hufcowych apeli,
 7. Odpowiada za zagadnienia informatyczne Hufca
 8. Odpowiada za stronę internetową Hufca
 9. Bierze systematyczny udział w spotkaniach Komendy Hufca oraz w odprawach dla komend hufców organizowanych przez Chorągiew,
 10. Zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami,
 11. Wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu ZHP, regulaminów oraz zasad wewnętrznych ZHP i Hufca
 12. Wypełnia polecenia Komendanta Hufca Gdańsk – Śródmieście.

Pozostali członkowie