Członkini Komendy Hufca ds. Kształcenia

Członkini KH ds. kształcenia

phm. Aleksandra Maciejowska

 1. Współpracuje ze Skarbnikiem Hufca w zakresie pozyskiwania środków na cele szkoleniowe.
 2. Kieruje działaniem hufcowego zespołu kadry kształcącej.
 3. Monitoruje stan wyszkolenia kadry.
 4. Inicjuje kształcenie instruktorów oraz kadry (np. przyboczni i drużynowi) hufca.
 5. Przedkłada do zatwierdzenia planów kształcenia i sprawozdań z ich realizacji.
 6. Stymuluje i nadzoruje środowiska w zakresie kształcenia przybocznych i zastępowych.
 7. Koordynuje pracę KSI w zakresie kształcenia opiekunów prób na stopnie instruktorskie.
 8. Wspiera działanie Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich w zakresie rozwoju kadry hufca.
 9. Współpracuje z Chorągwianą Szkołą Instruktorską MAK.
 10. Współpracuje z hufcowymi instruktorami ds. programu, ds. promocji wspierając ich w realizacji celów z zakresu programu hufca.
 11. Bierze systematyczny udział w spotkaniach komendy hufca.
 12. Zna i pracuje zgodnie z obowiązującymi w ZHP instrukcjami i regulaminami.
 13. Wypełnia obowiązki wynikające ze Statutu ZHP, regulaminów i zasad wewnętrznych ZHP.
 14. Wypełnia polecenia Komendanta Hufca.

Pozostali członkowie