Komenda hufca

  Komendant Hufca
phm. Mateusz Okła
komendant@gdansk.zhp.pl
  Skarbnik Hufca
phm. Julia Stencel
  Z-ca Komendanta Hufca ds. Programu
phm. Juliusz Chudzikiewicz
  Z-ca Komendanta ds. Pracy z Kadrą
phm. Marta Mielewczyk
  Członek KH ds. Kształcenia
phm. Marcin Latuszek 

Członek KH ds. Organizacyjnych
pwd. Mikołaj Badocha

Członek KH ds. Komunikacji
pwd. Angelika Kalbarczyk