Specjalność turystyczna

Piktogramy - programowe_Zielony_harcerstwo w ruchu

Szef specjalności: phm. Grzegorz Święcicki

Kontakt: turystyka@gdansk.zhp.pl