Jak zapisać dziecko do ZHP?

Jednostki działające w naszym Hufcu:

W naszym Hufcu działają jednostki wszystkich grup metodycznych:

  • zuchowej (dla dzieci w wieku 7-10)
  • harcerskiej (dla dzieci w wieku 10-13)
  • starszoharcerskiej (dla dzieci w wieku 13-16)
  • wędrowniczej (dla młodzieży w wieku 16-21)


Najczęściej gromady i drużyny działają przy szkołach publicznych.

Co zrobić by zapisać dziecko do ZHP:


Krok 1

Rodzic poszukujący jednostki dla swojego dziecka powinien w pierwszej kolejności dowiedzieć się czy w szkole, do której uczęszcza, odbywają się zbiórki zuchowe lub harcerskie. W tym celu najlepiej zapytać nauczycieli bądź dyrektora danej placówki.

Krok 2

Jeżeli w szkole nie ma gromady czy drużyny, tutaj znajdziecie Państwo informację o tym gdzie działa najbliższa jednostka. Stamtąd dowiedzą się Państwo także o tym gdzie i kiedy odbywają się zbiórki oraz jak skontaktować się z drużynowym.

Krok 3

Po skontaktowaniu się z drużynowym danej jednostki, Wasze dziecko będzie mogło udać się na swoją pierwszą zbiórkę.

Plik do pobrania: