Książeczki Instruktorskie – ważny komunikat!

Komisja Rewizyjna Hufca przypomina, że książeczka instruktorska jest dokumentem potwierdzającym odpowiednie uprawnienia państwowe – wychowawcy kolonijnego lub kierownika wypoczynku. Nieuzupełniona książeczka jest równoznaczna z brakiem odpowiednich uprawnień.

Dlatego Druhno i Druhu przed wyjazdem na obóz/kolonie sprawdź czy Twoja książeczka jest uzupełniona!

Zwróć uwagę na:

   Podpis właściciela
   Serię/numer książeczki
   Dane właściciela
   Przydział służbowy
   Potwierdzenie przyznania stopni instruktorskich
   Potwierdzenie opłacenia składek

Czuwaj!
Komisja Rewizyjna Hufca