Komisja Stopni Instruktorskich

Skład KSI:

hm. Karolina Dębska – przewodnicząca
hm. Katarzyna Michałowska – z-ca przewodniczącej
hm. Robert Kawka – członek
hm. Zenobia Glac-Ściebura – członek.
phm. Magdalena Nieczogłomska – członek
phm. Anna Bąk- członek
phm. Karol Szulc – członek

Osoby chętne do udziału w spotkaniu powinny wysłać zgłoszenie na adres ksi@gdansk.zhp.pl minimum tydzień przed datą spotkania.

Spotkania odbywają się zazwyczaj w pierwszą środę miesiąca, są obrzędowe i trwają od 18:00 do 20:30. W spotkaniu uczestniczą wszyscy probanci i opiekunowie od początku do końca trwania spotkania.

Zgłoszenie na spotkanie należy wysłać mailowo na : ksi@gdansk.zhp.pl. UWAGA! – Obowiązuje WNIOSEK o otwarcie próby, który należy dołączyć do maila. Wszelkie materiały dotyczące otwierania/zamykania prób oraz pracy KSI są dostępne na Sharepoincie Hufcowym, w zakładce “Komisja Stopni Instruktorskich”.

Terminy posiedzeń KSI:

Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich godz. 18:00

 

  • 04.10.2017
  • 08.11.2017
  • 06.12.2017
  • 10.01.2018
  • 14.02.2018
  • 07.03.2018
  • 04.04.2018
  • 09.05.2018
  • 23.05.2018
  • 13.06.2018

Czekamy na zgloszenia mailowe.

Zadania opiekuna:

-opiekun poświadcza w swojej opinii podsumowującej próbę pwd , że probant posiada
wiedzę i umiejętności na poziomie stopnia harcerka orla – harcerz orli. (w przypadku, gdy probant nie posiada stopnia HO)
– opiekun wraz z podopiecznym opracowuje zadania w oparciu o dokumenty ZHP oraz potrzeby środowiska
– opiekun jest członkiem ZHP, posiada nr ewidencyjny ZHP i ma opłaconą składkę członkowską
– służy pomocą podopiecznemu podczas przebiegu próby
– jest obecny na spotkaniach KSI, w których uczestniczy jego podopieczny

Osoby otwierające próbę, na KSI muszą:

– przedstawić komisji opinię bezpośredniego przełożonego w formie pisemnej
– przynieść i przedstawić przygotowane zadania (stworzone w oparciu o wymagania systemu stopni instruktorskich ZHP)
– przygotować się do spotkania ( przemyśleć swoje zadania, zastanowić się nad ich celowością itp.)

Osoby zamykające próbę muszą zabrać ze sobą na KSI:

– wypełnioną kartę próby (z podpisami przy zaliczonych zadaniach oraz opinią opiekuna próby)
– opinię Komendanta Hufca/potwierdzenie zaliczonej służby instruktorskiej dla prób phm
– opinię bezpośredniego przełożonego w formie pisemnej
– pisemny raport z przebiegu próby (przesłany e-mailem min. tydzień przed datą spotkania)
– materiały potwierdzające zaliczenie zadań (konspekty, certyfikaty, dyplomy i inne wedle pomysłu)
–  osoby zamykające próbę przewodnikowską powinny zabrać ze sobą opisane na odwrocie zdjęcie legitymacyjne,
– osoby zamykające próbę podharmistrzowską zobowiązane są złożyć pracę podharcmistrzowską min. MIESIĄC przed planowanym spotkaniem z Komisją.
– potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej
– nr ewidencyjny ZHP

Prace podharcmistrzowskie:

(dostępne po napisaniu maila na ksi@gdansk.zhp.pl lub na Sharepoint’cie Hufcowym)
Agata Grzywacz – “Sposób na sukces czyli jak budować strategię marketingową.”
Dawid Szymaski – “Propozycje form pracy dla drużyn wędrowniczych.”
Ilona Leśnikowska – “Kuglarstwo nie tylko w cyrku. Ciekawy program metodyczny.”
Jacek Grzebielucha – “Efektywność wdrażania metody harcerskiej w rewalidację osób niepełnosprawnych (…)”
Krzysztof Lewandowski – “Rekonstrukcja historyczna jako możliwość utworzenia nowej specjalności dla wędrowników.”
Maciej Nieczogłomski – “Paramilitaryzm, a współczesne ZHP – czy postrzeganie ZHP jako organizacji paramilitarnej jest słuszne.”
Marta Kozera – “Instruktor oczami różnych grup metodycznych ZHP – wizerunek instruktora oparty na badaniach i własnych refleksjach”
Mateusz Janik – “Zagranica dla opornych”
Patrycja Błoch – “10 lat szczepu Knieja”
Patrycja Wysocka – “Wędrownicy kontra Akademicy. (…)”
Patryk Mokrzan – “Kontrolowanie naturalnego przebiegu wody w przyrodzie – zastosowanie podczas biwakowania”
Piotr Michałowski -“Centrum Wyszkolenia Kawalerii – zarys historyczny”
Wojciech Stępkowski – “Rada Drużyny”
Natalia Meyer – “Wychowanie ekonomiczne w ZHP jako element pracy z drużyną”