Komenda hufca

ZGŁOŚ SIĘ NA KOMENDĘ!!!
20151208-IMG_6163 Komendant Hufca
phm. Dawid Szymański
20151208-IMG_6111 Z-ca Komendanta Hufca ds. Programu
phm. Anna Bąk
20151208-IMG_6126 Skarbnik Hufca
phm. Natalia Meyer-Kaim
20151208-IMG_6138 Członek KH ds. Kształcenia
phm. Tomasz Skupny
20151208-IMG_6100 Członek KH ds. Organizacyjnych
phm. Filip Pastuszak

fot. Maciej Kołek