Komenda hufca

20151208-IMG_6163 Komendant Hufca
phm. Dawid Szymański
20151208-IMG_6111 Z-ca Komendanta Hufca ds. Programu
phm. Anna Bąk
20151208-IMG_6126 Skarbnik Hufca
hm. Natalia Meyer-Kaim
Członek KH ds. Pracy z Kadrą
pwd. Mateusz Okła
20151208-IMG_6100 Członek KH ds. Organizacyjnych
phm. Filip Pastuszak

fot. Maciej Kołek