Jak przekazać 1% podatku?

Jeżeli rozliczasz PIT-37 lub PIT-38, to już 15 lutego na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/ dostępne będzie Twoje zeznanie podatkowe za 2018 rok przygotowane przez Urząd Skarbowy. Koniecznie sprawdź, czy Twój 1% zostanie przekazany na ten cel, który chcesz. Nie wiesz jak? Poniżej prosta instrukcja. Jeżeli chcesz przekazać 1% na nasze środowiska, to w razie jakichkolwiek wątpliwości od 15 lutego Skarbnik Hufca służy pomocą!

ZOSTAŁY ZMIENIONE ZASADY ROLICZANIA PIT-37 ORAZ PIT-38!!!

W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) w polu Numer KRS wpisujemy numer Chorągwi Gdańskiej ZHP (0000273799), a w polu Cel szczegółowy wpisujemy kod wybranej jednostki, na przykład 01/00 jest kodem Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście.

Ponieważ jednostką uprawnioną do otrzymywania 1% podatku jest Chorągiew Gdańska, czyli jednostka organizacyjna obejmująca zasięgiem w przybliżeniu województwo pomorskie, podanie kodu konkretnej jednostki jest bardzo istotne – przy jego braku chorągiew nie będzie w stanie przypisać przekazanej kwoty do drużyny czy nawet hufca i pieniądze te zasilą konto chorągwi jako całości.

Lista jednostek HGŚ mogących ubiegać się o odpis 1% podatku za 2018 r.

01/00Hufiec Gdańsk-Śródmieście
01/01Szczep „Knieja”
01/02Szczep „Jasień”
01/03Szczep „Bór”
01/04Szczep DHiGZ „Burza”
01/08Harcerska Grupa Ratownicza „ALFA”
01/2295 GGZ „Bystre Niedźwiadki”
01/28Szczep “Szturwał”
01/3517 ODH im. Arenda Dickmanna
01/3821 GDH „Strzelcy” im. Józefa Piłsudskiego
01/4140 DH „Szturm” im. Szarych Szeregów
01/4448 DH „Incognito”
01/5177 GDH „Wataha” im. Aleksandra Kamińskiego
01/62Krąg Instruktorski „Messa”
01/67Krąg Instruktorski „Arboretum”
01/7568 p. PDH „Batalion”
01/77Krąg Instruktorski „Baszta”
01/79Harcerska Grupa Muzycznego Wsparcia „GMW”
01/80Harcerski Klub Lotniczy „Wzlot”
01/881 PGZ „Leśne Wilczki”
01/8913 Drużyna Harcerska
01/9377 PDSH im. Harcerskiego Batalionu Szturmowego “Zośka”
01/9433 GDH “Ursa Major”
01/9563 p. GWDNS
01/9641 GZ “Hakuna Matata”
01/971 PDH
01/9811 GDSH „Cegły”
01/9912 GWDH