Jak przekazać 1% podatku?

W rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38) w polu Numer KRS wpisujemy numer Chorągwi Gdańskiej ZHP (0000273799), a w polu Cel szczegółowy wpisujemy kod wybranej jednostki, na przykład 01/00 jest kodem Hufca ZHP Gdańsk-Śródmieście.

1procent_wniosek

Ponieważ jednostką uprawnioną do otrzymywania 1% podatku jest Chorągiew Gdańska, czyli jednostka organizacyjna obejmująca zasięgiem w przybliżeniu województwo pomorskie, podanie kodu konkretnej jednostki jest bardzo istotne – przy jego braku chorągiew nie będzie w stanie przypisać przekazanej kwoty do drużyny czy nawet hufca i pieniądze te zasilą konto chorągwi jako całości.

Lista kodów jednostek dostępna TUTAJ

Można także skorzystać z bezpłatnej aplikacji do wypełniania pitów. Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku