1,5% podatku

JAK PRZEKAZAĆ NAM 1,5 % PODATKU?

KRS 0000273799

HUFIEC GDANSK-ŚRÓDMIEŚCIE ZHP

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska znajduje się na liście organizacji, które posiadają status organizacji pożytku publicznego i z tego tytułu ma prawo otrzymywać 1,5 % podatku dochodowego.

1. Jeśli chcesz przekazać wsparcie na konkretne działanie w ramach działalności Chorągwi, wpisz cel szczegółowy

· 01/00 Hufiec Gdańsk-Śródmieście

· 01/01 Szczep „Knieja”

· 01/02 Szczep „Jasień”

· 01/03 Szczep „Bór”

· 01/04 Szczep „Burza”

· 01/08 Harcerska Grupa Ratownicza „ALFA”

· 01/22 95 GGZ „Bystre Niedźwiadki”

· 01/28 Szczep „Szturwał”

· 01/35 17 ODH im. Arenda Dickmanna

· 01/46 65 GDH „Pszczółki” im. Alfa Liczmańskiego

· 01/51 77 GDH „Wataha” im. Aleksandra Kamińskiego

· 01/62 Krąg Instruktorski „Messa”

· 01/89 13 GDH im. Majora Mieczysława Słabego

· 01/93 77 WDH im. Harcerskiego Batalionu Szturmowego „Zośka”

· 01/94 33 GDH „Ursa Major”

· 01/97 1 PDH

· 01/98 11 TDH „Cegły”

· 01/101 33 WDH im. Batalionu Ochrony Sztabu “Baszta”

2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1,5 % dla ZHP jest niezwykle proste.

Wystarczy, że zalogujesz się do Portalu Podatkowego i wskażesz ZHP Chorągiew Gdańską w PIT 37 lub PIT 38, jako organizację, której chcesz przekazać swoje 1,5 %, a następnie zaakceptujesz i wyślesz zeznanie.

Jeśli w poprzednich latach przekazywałeś już część swojego podatku na ZHP – spokojnie! Portal Podatkowy już wpisał ZHP jako organizację, której zostanie przekazany Twój 1,5 %. Teraz wystarczy, że zaakceptujesz i wyślesz zeznanie online.

Chcesz zmienić organizację i przekazać 1,5 % na ZHP?

Zaloguj się do Portalu Podatkowego i wybierz opcję “ZMIENIAM ORGANIZACJĘ”. Następnie wybierz z wykazu OPP numer KRS Chorągwi Gdańskiej „0000273799” i wskaż cel szczegółowy. Teraz wystarczy, że zatwierdzisz zmianę, a Twoje 1,5 %, po zaakceptowaniu i wysłaniu zeznania online trafi do ZHP.

Oczywiście nadal możesz wypełnić PIT ręcznie

3. Urząd Skarbowy przekazuje pieniądze dla ZHP

Pieniądze – 1,5 % podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże Urząd Skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.