Harcerska Grupa Ratownicza „Alfa”


img
Zgłoś się do nas!

605838906

radoslaw.iwaniuk@zhp.net.pl

Jesteśmy jednostką intensywnie działającą już od wielu lat w Hufcu Gdańsk-Śródmieście. Członkowie grupy nieprzerwanie rozwijają bazę sprzętową służącą do niesienia pierwszej pomocy, biorą udział w szkoleniach jako uczestnicy, zabezpieczają wszystkie większe imprezy hufcowe, prowadzą warsztaty i pokazy. Od 2013 roku uczestniczą w obozie ratowniczym w Olpuchu dla młodzieży zrzeszonej w hufcu oraz spoza niego. Współpracują bezpośrednio ze Stowarzyszeniem Alfa, Policją, Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego (zabezpieczanie imprez), Czerwonym Krzyżem, Stowarzyszeniem Adiutare. Cyklicznie biorą udział w festynie dla rodzin związanych z Domem Pomocy Społecznej, zabezpieczają wszelkie duże uroczystości kościelne na terenie Gdańska, prowadzą szkolenia dla nauczycieli, prowadzą pogadanki i warsztaty w szkołach w Gdańsku, a nawet w Sierakowicach. W minionym roku grupa zorganizowała 15 godzinny kurs dla członków hufca, a także zabezpieczała i pomagała w organizacji różnych imprez hufcowych. Zajęcia odbywają się w harcówce w Kaplicy Królewskiej dwa razy w miesiącu.