Finansowe

Wszystkie dokumenty finansowe dostępne są TUTAJ po zalogowaniu się na maila personalnego w domenie zhp.net.pl (JAK ZAŁOŻYĆ MAILA?). Znajdziesz tam dokumenty dotyczące między innymi:

  • ewidencji przebiegu pojazdu
  • preleminarza
  • kosztów podróży – wzór rachunku
  • rozliczenie wydatków – wzór
  • rozliczenie zaliczki – wzór
  • zwrotu składki zadaniowej

Lista jednostek HGŚ mogących ubiegać się o odpis 1% podatku za 2015 r.

01/00 Hufiec Gdańsk-Śródmieście
01/01 Szczep „Knieja”
01/02 Szczep „Jasień”
01/03 Szczep „Bór”
01/04 Szczep DHiGZ „Burza”
01/05 Związek Drużyn „Trąbki”
01/08 Harcerska Grupa Ratownicza „ALFA”
01/10 Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznej
01/22 95 GGZ „Bystre Niedźwiadki”
01/28 7 GIDH „Keja”
01/35 17 ODH im. Arenda Dickmanna
01/38 21 GDH „Strzelcy” im. Józefa Piłsudskiego
01/41 40 DH „Szturm” im. Szarych Szeregów
01/44 48 DH „Incognito”
01/51 77 GDH „Wataha”
01/62 Krąg Instruktorski „Messa”
01/67 Krąg Instruktorski „Arboretum”
01/74 31 Pruszczańska DH Via Ambra PLUS
01/75 p.68 PDH „Batalion”
01/77 Krąg Instruktorski „Baszta”
01/79 Harcerska Grupa Muzycznego Wsparcia „GMW”
01/80 Harcerski Klub Lotniczy „Wzlot”
01/85 p. 77 GWD „Pierścienia”
01/88 1 PGZ „Leśne Wilczki”
01/89 13 Drużyna Harcerska
01/90 24 GZ „Armia Błękitnego Księżyca”
01/91 p. 76 GGZ „Dzielne Wilczki”